Gevechtseenheid landmacht verhuist van Havelte naar Soesterberg

Om meer personeel te trekken verhuist 45 Pantserinfanteriebataljon van de landmacht naar Soesterberg. Rondom de huidige basis in Havelte is de arbeidsmarkt te krap. Daardoor staat de bezetting van de belangrijke gevechtseenheid onder druk. Het akkoord voor de verhuizing is vandaag ondertekend. De verplaatsing van de troepen vindt op zijn vroegst plaats in 2027. Het 44 Pantserinfanteriebataljon blijft wel gevestigd in Havelte.

Vergroot afbeelding Een CV90 rijdt over een zandheuvel
Archiefbeeld van een CV90

45 Pantserinfanteriebataljon bestaat uit 600 mannen en vrouwen en is een gevechtseenheid van 43 Gemechaniseerde Brigade van de landmacht. 434 Herstelpeloton verhuist mee naar Soesterberg. Dit zijn 80 mannen en vrouwen die wapens, voertuigen en apparatuur van het 45e onderhouden.

Op dit moment is er bij het 45e in Noord-Nederland sprake van structurele onderbezetting. Door de verhuizing naar de regio Utrecht verbetert de bezetting van de eenheid, zo is de verwachting.  

Daarnaast wordt de werk- en leefomgeving van de militairen verbeterd door nieuwe en moderne gebouwen.

Nieuwe gebouwen

Om de twee eenheden te huisvesten in Soesterberg, zijn er nieuwe onderkomens nodig op de verschillende kazernes in Soesterberg. De bouw hiervan duurt tot zeker 2029. De urgentie om iets aan het personeelstekort te doen is echter hoog. Defensie onderzoekt daarom de mogelijkheid om 45 Pantserinfanteriebataljon sneller te verhuizen, vanaf 2027. De eenheid wordt dan tijdelijk ondergebracht in bestaande gebouwen. 

Inrichting van Utrechtse Heuvelrug

De verhuizing gebeurt in nauw overleg met de provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist en waterschap De Stichtse Rijnlanden en Vallei en Veluwe. Vandaag is het bestuurlijk akkoord ondertekend waarin alle partijen aangeven samen te gaan werken aan de verschillende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zoals woningen, energie, mobiliteit, natuur en recreatie. En hier met elkaar afgewogen keuzes in te maken, waarbij rekening wordt gehouden met het behoud en toekomstbestendig maken van de ruimte, zoals natuur en landschap.

De opgaven van Defensie in deze regio zijn hier een belangrijk onderdeel van. Naast de verhuizing van 45 Pantserinfanteriebataljon opent Defensie in het gebied ook het Technology Center Land (TCL). Dit is bedoeld voor onderzoek naar nieuwe technologisch hoogwaardige systemen voor de landmacht. Verder staat de aanleg van Logistiek Centrum Soesterberg en de revitalisatie van de Bernhardkazerne in Amersfoort op het programma.