Laatste konvooien door Nederland vormen sluitstuk Steadfast Defender

Militaire konvooien van de landmacht trekken vandaag vanuit de Eemshaven door Nederland. Daar arriveerde deze week per boot materieel dat in Litouwen is ingezet tijdens Steadfast Defender. Het transport vormt het sluitstuk van deze grootschalige NAVO-oefening.

 

De konvooien over de weg gaan onder meer via de ring van Groningen en verder voornamelijk over de A28 en A50. Om het reguliere verkeer zo min mogelijk te hinderen gebruikt Defensie ook het spoor. De organisatie mijdt waar mogelijk spitsuren.

De verplaatsing van eenheden is een belangrijk onderdeel van de oefening. Dat vereist veel internationale afstemming en samenwerking. Dit is een taak van de ondersteuners binnen de krijgsmacht, ondergebracht bij het zogenoemde Defensie Ondersteuningscommando.
 

Vergroot afbeelding Militaire voertuigen rijden in een konvooi.
Het transport vormt het sluitstuk van Steadfast Defender.

90.000 militairen uit 32 lidstaten

Steadfast Defender is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. De training bracht 90.000 militairen uit 32 lidstaten op de been. De landmacht leverde sinds 9 april in totaal zo’n 4.500 militairen.