Nederland had te hoge verwachtingen van Afghanistan-missie Resolute Support

Bij de keuze om deel te nemen aan de Resolute Support-missie in Afghanistan was het kabinet te optimistisch over de gestelde doelstellingen. Dat concludeert de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Die nam de Nederlandse bijdrage aan de missie onder de loep. In een brief aan de Kamer reageert het kabinet op de aanbevelingen uit deze evaluatie.

De NAVO-missie liep van 2015 tot 2021 en was gericht op het trainen, adviseren en assisteren van het Afghaanse leger en de politie. Dit om het land op termijn in staat te stellen zelf voor de eigen veiligheid te zorgen. De omvang van de Nederlandse bijdrage aan de missie was bescheiden en bestond uit de inzet van adviseurs en ondersteunend personeel.

Vergroot afbeelding Luchtfoto van Mazar-e-Sharif.
Het Afghaanse Mazar-e-Sharif ten tijde van Resolute Support.

IOB doet 9 aanbevelingen, waarvan het kabinet er 6 volledig onderschrijft en 3 ten dele. Het kabinet beaamt de te rooskleurige verwachtingen van Resolute Support. Een professioneel en zelfredzaam Afghaans veiligheidsapparaat bleek bij nader inzien niet haalbaar. Dat kwam onder meer door grote (politieke) beperkingen in het land. Daarnaast moet bij toekomstige inzet van trainings- en adviesmissies het doel meer realistisch zijn, vindt IOB. Het kabinet deelt die mening.

Vergroot afbeelding Een militair kamp in Mazar-e-Sharif.
Een militair kamp in Mazar-e-Sharif.

Beter monitoren

IOB stelt verder dat Nederland de missie tussentijds beter had moeten monitoren of evalueren. Het kabinet belooft te onderzoeken wat wel een doeltreffende aanpak kan zijn.

IOB geeft in haar rapport ook adviezen over de uitzendduur van adviseurs, duidelijkheid over taakstelling en aansturing van adviseurs. Het kabinet neemt deze aanbevelingen ten dele over. Een aantal adviezen komt overeen met die uit een eerdere evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie Minusma. Volgens het kabinet zijn op een aantal terreinen al stappen gezet.

Tragische ontwikkelingen

Met het beëindigen van Resolute Support kwam een einde aan 20 jaar internationale militaire aanwezigheid in Afghanistan. “De snelle machtsovername van de Taliban in augustus 2021 en de tragische ontwikkelingen in het land sindsdien, werpen een forse schaduw over de missie”, aldus het kabinet.