Nieuw peloton tegen drone-dreiging traint in Roemenië

Om troepen tegen drones te beschermen, is er bij de landmacht sinds enige tijd een nieuwe eenheid: het Counter Unmanned Aircraft Systems-peloton. Het kortweg C-UAS-peloton bevindt zich momenteel 4,5 maand in Roemenië, daarvan zit de eerste er bijna op.

Vergroot afbeelding Drone in boslandschap in Roemenië.
De Squire radar kan een drone tot op 3 kilometer afstand met grote nauwkeurigheid waarnemen.

Het C-UAS-peloton zit in het Zuid-Europese land om het werken te velde onder de knie te krijgen. Daarvoor ontbreekt in Nederland de tijd doordat de kleine eenheid het afgelopen jaar veelvuldig tegen drones is ingezet. “We hebben ervaring met Nationale Operaties”, begint pelotonscommandant tweede luitenant Bryan. “Zo waren we onder meer tijdens Prinsjesdag en Koningsdag actief. Om te velde eenheden te beschermen, trainen we momenteel in Oost-Europa. 1 groep bleef in Nederland voor eventuele bijstand aan politie en andere overheidsinstanties.”   

Vergroot afbeelding Drone ligt op de grond in een opvangnet.
De drone wordt gevangen in een net. Voordeel van deze manier van onderscheppen is dat forensische sporen behouden blijven.

Uitgediept

Het peloton streeft ernaar bij terugkeer naar Nederland een concept voor het zogenoemde ‘groene’ optreden te hebben. Inmiddels is er een eerste opzet. Daarin staat hoe het detecteren en bestrijden van drones zou kunnen. Maar ook hoe je met het peloton een stelling betrekt. Hoe je camoufleert, colonne rijdt en hoe de nabij-beveiliging er uit moet zien. Om dit te trainen, is het oefenterrein bij het gehucht Cincu bij uitstek geschikt. Met dank aan de aanwezige Roemeense en Nederlandse troepen. Laatgenoemde zijn hier vanwege de oorlog in Oekraïne.

Vergroot afbeelding 2 militairen, een van de 2 kijkt door een zoekapparaat.
De Skywall is in staat drones tot op 150 meter te vangen.

Onder de knie

Voor het detecteren en bestrijden van drones beschikt het peloton over een combinatie van Squire radars en dag- en nachtcamera’s. Ook is er de Skywall. Dit apparaat maakt het mogelijk drones tot op 150 meter met een net van 3 bij 3 te vangen. Dat kunstje heeft de zogenoemde bestrijdingsgroep inmiddels aardig onder de knie. Bij herhaling werden de afgelopen weken drones naar beneden gehaald. Maar of dit systeem voor het bestrijden van alle typen dronedreigingen uitkomst biedt…

Vergroot afbeelding 2 militairen in camouflagepak achter beeldschermen.
De commandogroep leidt het detecteren en uitschakelen van de drone.

Toolbox

Volgens opvolgend pelotonscommandant wachtmeester-1 Robin heeft de eenheid in de nabije toekomst een toolbox nodig met meerdere middelen. “De drone waarmee iets over een gevangenismuur wordt gedropt, is anders dan het type waarmee je troepen kunt aanvallen. Andere inzet, andere middelen. Ook op het gebied van drones gaat de techniek steeds verder.”