13 Lichte Brigade krijgt nieuw hoofdkwartier

De brigadestaf van 13 Lichte Brigade in Oirschot krijgt een nieuw hoofdkwartier. De staf werkt nu nog vanuit diverse oude gebouwen verspreid over de De Ruyter van Steveninckkazerne. Die voldoen onder andere niet meer aan de huidige klimaat- en daglichtstandaarden. Ook zijn ze niet goed ingericht voor gebruik tijdens oefeningen en inzetten. Het nieuwe gebouw moet in 2027 klaar zijn.

Vergroot afbeelding 2 bewapende militairen staan verdekt opgesteld achter een muur.
Militairen van 13 Lichte Brigade op archiefbeeld.

Defensie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het vastgoed te concentreren, verduurzamen en vernieuwen. De nieuwbouw van het brigadehoofdkwartier is 1 van de onvermijdelijke projecten. Alleen hiermee is de operationele inzet van de brigade voldoende te garanderen.

Keuze voor nieuwbouw

Er is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de opties om de huidige gebouwen te verbouwen of nieuwbouw te realiseren. Dit laatste bleek het goedkoopst. Door de staf samen te brengen in 1 nieuw gebouw wordt het aantal vierkante meters bebouwing teruggedrongen. Dat betekent lagere onderhouds- en energiekosten. Daarnaast bevordert het de communicatie en samenwerking. Oude, overtollige gebouwen worden gesloopt. Er wordt gewerkt met een uniform ontwerp, dat ook bruikbaar is voor toekomstige nieuwbouw op andere locaties.

Binnen het nieuwe brigadehoofdkwartier kunnen zo’n 175 mensen werken. Van hieruit worden eenheden gereed gesteld en aangestuurd bij militaire inzet en oefeningen in binnen- en buitenland.

Inrichting aanpasbaar

Het hoofdkwartier wordt duurzaam en toekomstbestendig. Dit laatste betekent dat het gebouw bij veranderende behoeften bruikbaar blijft. Zo moet de inrichting makkelijk aan te passen zijn.