Land Training Centre en Land Warfare Centre

Het Land Training Centre en het Land Warfare Centre ondersteunen en begeleiden militairen tijdens trainingen, oefeningen en operaties.

Land Training Centre

In het Land Training Centre werken opleiders, trainers en evaluatoren. Zij ondersteunen en begeleiden eenheden tijdens trainingen en oefeningen. Dit doen zij door de deelnemers te observeren en met hen te bespreken wat er goed en minder goed ging.

Daarnaast verzorgt het Land Training Centre functie- en loopbaanopleidingen voor het optreden op het land. Ook is het betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het schietoefeningen- en trainingsbeleid.

Land Warfare Centre

Het Land Warfare Centre verzamelt, behoudt en ontwikkelt kennis over het landoptreden. Het legt deze kennis onder andere vast in doctrinepublicaties voor landoptreden. Deze zijn een leidraad voor het plannen, voorbereiden, uitvoeren en afronden van militaire operaties.

Daarnaast voert het de regie over onder meer:

  • opleidingen aan instructeurs;
  • doctrines over landoptreden;
  • vraagstukken op het gebied van grond-luchtsamenwerking;
  • Defensiebrede kennis over bestrijding van ge├»mproviseerde explosieven (counter-IED).