Korps Nationale Reserve

Het Korps Nationale Reserve (Natres) bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied. De Natres bestaat uit ongeveer 3.000 reservisten. Zij vervullen hun miltaire functie naast een burgerbaan of studie. In 2014 vierde het korps zijn 100-jarig bestaan.

Taken van Natres Korps Nationale Reserve

Het werk van het Korps Nationale Reserve bestaat uit:

  • Bewakings- en beveiligingsopdrachten. Zoals wacht houden aan kazernepoorten. Of bewaken en beveiligen van ontruimde gebieden en vitale objecten als energiecentrales.
  • Militaire bijstand bij rampenbestrijding. Bijvoorbeeld bij watersnooden en de uitbraak van besmettelijke dierziektes als mond- en klauwzeer en varkenspest.
  • Militaire bijstand aan civiele autoriteiten voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.
  • Militaire steunverlening aan militaire transporten door Nederland bij grote oefeningen of inzet.
  • Militaire steunverlening aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht tijdens vertrek of terugkeer van uitzending.
  • Militaire steunverlening aan civiele autoriteiten bij grote evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse.
  • Ceremoniële activiteiten, bijvoorbeeld Prinsjesdag en herdenkingen.

Eenheden

Het Korps Nationale Reserve bestaat uit 10, 20 en 30 Natresbataljon. Ook heeft de Natres een muzikale eenheid: de Fanfare Korps Nationale Reserve.

Embleem

Het embleem van het Korps Nationale Reserve symboliseert het Nederlands grondgebied in wit. Doorsneden door een rivier en grenzend aan zee (beiden in blauw). Hierover ligt een roodgekleurd beschermend zwaard. De kleuren verwijzen naar de Nederlandse vlag.

Voor 10, 20 en 30 Natresbataljon zijn er 3 varianten. Op het embleem is het zwaard, zowel de rand als de stilering, uitgevoerd in zilver. Links van het zwaard staan de cijfers van het bataljon.

Overal in Nederland

Het Korps Nationale Reserve is actief in Nederland. In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met eenheden te vinden. Reservisten wonen meestal in de buurt van hun kazerne. Zo zijn ze bij calamiteiten snel beschikbaar voor militaire inzet of civiele bijstand. De stafdetachementen van de bataljons zitten in Havelte (10 Natresbataljon), Den Haag (20 Natresbataljon) en Oirschot (30 Natresbataljon).

Zie ook