1 (German/Netherlands) Corps

1 (German/Netherlands) Corps is een NAVO-hoofdkwartier voor landoperaties. Duitsland en Nederland bemannen de eenheid samen en sturen deze samen aan. Het legerkorps uit Münster is binnen 20 dagen volledig inzetbaar, ook buiten het NAVO-grondgebied.

Vergroot afbeelding Het snel verplaatsbare Joint Operations Centre van 1GNC.
Het snel verplaatsbare Joint Operations Centre van 1GNC.

Hoofdkwartier Duits-Nederlands legerkorps

Nederland levert delen van dit snel inzetbare multinationale hoofdkwartier en het bijhorende communicatie- en informatiesystemenbataljon en het stafondersteuningsbataljon. De staf van het hoofdkwartier bestaat uit ruim 400 militairen en burgers. De meeste functies zijn gelijk verdeeld tussen Duitsland en Nederland. Ongeveer 70 functies zijn gereserveerd voor militairen van andere NAVO- en EU-lidstaten.

De Münsterse staf is opgericht in 1995. De militairen komen uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Engels is de officiële voertaal binnen het hoofdkwartier.

Wisseling van personeel

De commandant is een luitenant-generaal en komt afwisselend uit Duitsland en Nederland. De functie wordt vervuld voor een periode van 2 tot 3 jaar. Bij aantreding van een nieuwe commandant wisselen ook andere sleutelposities van Duits naar Nederlands of andersom, zoals de plaatsvervangend commandant en de chef staf.

Bataljons legerkorps

Het hoofdkwartier heeft 2 bataljons met zowel Nederlands als Duits personeel:

  • Het stafondersteuningsbataljon zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van het hoofdkwartier. Bijvoorbeeld het opbouwen en bewaken van het zeer snel verplaatsbare commandocentrum, geneeskundige en logistieke steun en reparatie van voertuigen. Het is gelegerd in het Duitse Münster.

  • Het Communication & Information Systems Battalion is verantwoordelijk voor de mobiele telecommunicatie- en informatiesystemen waarmee het hoofdkwartier troepen aanstuurt. Deze eenheid is gelegerd in het Nederlandse Eibergen en Garderen.

NATO Response Force

1 German-Netherlands Corps is inzetbaar als hoofdkwartier voor de landeenheden van de NATO Response Force (NRF). Deze snelle reactiemacht geeft de NAVO de mogelijkheid van een snelle reactie op crises, waar ook ter wereld. De officiële naam is NATO Response Forces (Land Component Command) Headquarters.

De NAVO heeft hoofdkwartieren stand-by voor lucht-, land- en maritieme operaties. Voor landoperaties rouleert het hoofdkwartier tussen 1 German-Netherlands Corps en 5 andere NAVO-hoofdkwartieren. Eens in de 3 jaar heeft het hoofdkwartier in Münster voor een half jaar de status van Land Component Command voor de NRF.

Het hoofdkwartier kan in een crisisgebied een internationale troepenmacht van ruim 50.000 militairen aansturen. In 2003, 2009 en 2013 werd het multinationale hoofdkwartier als NATO HQ uitgezonden naar Afghanistan. Daar leidde het de International Security Assistance Force (ISAF).

Locaties kazernes

Het Duits-Nederlandse legerkorps is gelegerd in het Duitse Münster. Daarnaast zijn er Nederlandse locaties in Eibergen en Garderen.

Embleem

Het wapenschild van het legerkorps toont een zwaard dat wordt vastgehouden door een 'Duitse' en een 'Nederlandse' hand. Dit symboliseert de soevereiniteit van de 2 landen en de slag- en gevechtskracht van het Legerkorps.