Defensie CBRN Centrum

Video uit november 2019 over het Defensie CBRN Centrum. CBRN-specialisten van defensie, brandweer, politie en ambulance krijgen hier hun opleiding en training. Onder meer op een nagebouwd dorpsplein, metrostation en in een vliegtuigcabine kunnen zij honderden realistische scenario's oefenen.

CBRN-incidenten, als ze gebeuren is de impact groot. Het is belangrijk dat we ons ertegen kunnen verdedigen. In Vught staat daarom het Defensie CBRN-centrum. Hier kunnen CBRN-specialisten van politie, brandweer, ambulance en Defensie worden opgeleid en getraind. Onder andere op een nagebouwd dorpsplein, een vliegtuigcabine en een niet van echt te onderscheiden metrostation kunnen honderden realistische scenario's worden geoefend. 

Voor alle kennis over chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen staat in Vught ook het Defensie expertisecentrum CBRN. Specialisten van Defensie werken hier samen met andere instanties, zoals het RIVM en TNO. Op deze manier wordt zoveel mogelijk kennis verzameld. Kennis die nodig is om CBRN-incidenten te voorkomen en te bestrijden.

De meeste chemicaliën die je in het lab of waar dan ook tegen komt zijn allemaal helder en kleurloos, maar daarmee kunnen ze wel totaal verschillend zijn. Met de expertise die het centrum heeft vergaard wordt een groot aantal opleidingen en doctrines ontwikkeld. De opleidingen worden vervolgens aangeboden door de CBRN-school. Van het herkennen van een CBRN-incident voor de individuele ambulancemedewerker tot het oefenen van een grootschalig incident, waarbij Defensie, brandweer, politie en gezondheidszorg gezamenlijk optreden.

Een vondst in een chemisch laboratorium, een verdachte aanrijding en een ontploffing in de metro. 3 ingrediënten voor een grootschalige oefening met civiele en militaire hulpdiensten. Bij een CBRN-incident zijn de civiele hulpdiensten altijd als eerste ter plaatse. Als het vermoeden bestaat dat het om een CBRN-dreiging gaat kunnen zij de hulp inroepen van de CBRN-response eenheid, die onderdeel uitmaakt van het Defensie CBRN-centrum. Zij staan dag en nacht paraat om binnen 5 minuten na de melding te reageren op een CBRN-incident in Nederland.

De politie bewaakt het cordon sanitair. Ze begeleiden besmette personen naar de ontsmettingseenheid en zorgen ervoor dat overig publiek niet in het besmette gebied kan komen. De CBRN-response eenheid van het Defensie CBRN-centrum onderzoekt de aard en het risico van de besmettingsbron en stelt hem eventueel veilig. De brandweer begint met het redden van mensen en met noodontsmettingen en zet een ontsmettingsstraat op om de slachtoffers te ontsmetten. Ambulancepersoneel vangt de ontsmette slachtoffers op, bepaalt wie welke zorg nodig heeft en geeft ze eerste hulp.

Het nationaal trainingscentrum CBRN in Vught bevindt zich op een oefenterrein van zo'n 6 hectare, uniek binnen Europa. Het centrum beschikt over 50 verschillende oefensettings, met een veelvoud aan ontwikkelde scenario's. Zo nodig kan hier tegelijk worden getraind. Nagenoeg elk CBRN-incident kan worden beoefend, gemonitord en geëvalueerd.

Het Defensie CBRN-centrum, de plek voor kennis, opleiding, training en inzet betreffende CBRN. De plek om te trainen voor een veilig Nederland, een veilig Europa en een veilige wereld.

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]