'Militair maandoverzicht 5, 1950'

In dit videofragment zijn beelden opgenomen over een oefening en over de uitreiking van de eerste groene baretten aan het Korps Commandotroepen.

Commandotroepen welke hun opleiding te Roosendaal voltooid hebben geven blijk van hun kunnen bij een aanvalsoefening op de sluizen en bunkers van Steenbergen. De volgende dag worden te Roosendaal door de majoor van Wezel in het bijzijn van de generaals Kalmeijer, Droste en Van Dijk voor de eerste maal de groene baretten uitgereikt.