Commissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie (Heerma van Voss)

Naar aanleiding van ophef die is ontstaan over ziekte van Defensiemedewerkers als gevolg van het werken met chroom-6-houdende materialen op de POMS-locaties, heeft het RIVM opdracht gekregen om dit te onderzoeken.

Na een uitvoerig onderzoek heeft het RIVM functies waarin blootstelling heeft plaatsgevonden benoemd en aandoeningen vastgesteld die daaraan gerelateerd kunnen zijn. Op grond van dit onderzoek heeft Defensie erkend dat in het verleden haar medewerkers te weinig bescherming is geboden tegen gevaarlijke stoffen, in het bijzonder chroom-6. In 2018 heeft de staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de vakbonden de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie in het leven geroepen. Deze voorziet in uitkeringen en voorzieningen ten behoeve van personen die tijdens werkzaamheden voor Defensie zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stof chroom-6.

In 2021 is op verzoek van de Tweede Kamer tevens een Commissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie ingesteld. Aan deze commissie zijn 3 opdrachten verstrekt. Deze waren een vervolg op moties vanuit de Tweede Kamer over vragen die herhaaldelijk gesteld werden. Deze vragen leken over meer te gaan dan alleen over Defensie, vandaar dat een commissie is ingesteld.