Historische canon Korps Commandotroepen - Operatie Provide Comfort (Noord-Irak), 1991

In dit document is informatie te vinden over de rol van het Korps Commandotroepen tijdens de missie Provide Comfort (Noord-Irak) in 1991.