Historische canon Korps Commandotroepen - Implementation Force en Stabilisation Force

In dit document is informatie te vinden over de rol van het Korps Commandotroepen tijdens de missie Implementation Force en Stabilisation Force (IFOR en SFOR, Bosnië-Herzegovina), 1996-2001.