Geluid Huzaren van Boreel (Fanfare Bereden Wapens)

De Boreelmars is het lied van het Regiment Huzaren van Boreel. Adjudant J.A. Reynhoudt, kapelmeester van het trompetterkorps der cavalerie componeerde de mars.

Geluid Huzaren van Boreel (Fanfare Bereden Wapens)

"Wij zijn huzaar 
Wij zijn Huzaren van Boreel 
Trouw aan elkaar 
En voor ons is niets teveel 

Onze Vorstin
Zullen wij altijd vereren
Wij zijn Huzaren, wij zijn Huzaren
Wij zijn Huzaren van Boreel".