Oorlog in Oekraïne leidt tot meer belangstelling voor militaire functies

Sinds Poetins troepen Oekraïne zijn binnengetrokken, loopt de belangstelling voor een baan als militair op. Gemiddeld ligt het aantal sollicitaties bij Defensie rond de 350 per week, nu waren het er 736.

Vergroot afbeelding Gecamoufleerde militairen kijken door het vizier van hun wapen. Een van hen vuurt.
Een functie als infanterist is sinds de oorlog in Oekraïne in trek.

De interesse gaat vooral uit naar functies bij de commando’s, de infanterie en de marechaussee. Ook willen meer mensen zich aanmelden als reservist.

Sollicitanten komen met name uit de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De minste belangstelling hebben vooralsnog Noord-Brabanders. Defensie denkt dat het een gevolg is van het carnaval.

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Defensie de afgelopen dagen geen actieve online wervingscampagne op nieuwssites gevoerd.