Defensie heeft 3.600 vacatures

Defensie heeft meer dan 8.800 openstaande functies. Bij het merendeel gaat het echter niet om vacatures. Medewerkers zijn bijvoorbeeld tijdelijk elders, maar staan wel op de loonlijst. Een ander deel vult Defensie gewoon niet omdat de financiële middelen ontbreken. Het daadwerkelijke aantal opengestelde vacatures is 3.600. 

Vergroot afbeelding Minister van Defensie Henk Kamp.
Minister van Defensie Henk Kamp.

Minister van Defensie Henk Kamp legde situatie met betrekking tot de personele vulling gisteren uit aan de Tweede Kamer. Dat gebeurde tijdens de bespreking van de Defensiebegroting.

Niet genoeg geld

Van de meer dan 8.800 openstaande functies, vullen burgers er 900 in die eigenlijk bedoeld zijn voor militairen. Daarmee zakt het aantal openstaande functies al naar 7.900.  Daarvan zijn er 2.700 vacant omdat de medewerkers een re-integratietraject volgen, tussen 2 functies zitten of een opleiding volgen. Voor 1.600 functies is er niet genoeg geld.

Vacatures terugdringen

De wervingsinspanningen bij Defensie zijn er op gericht om de komende tijd het aantal vacatures terug te dringen. Naast de reguliere werving zet Defensie in op extra inzet van reservisten, uitwisseling van personeel met het bedrijfsleven en inhuur van externe expertise. Via een commerciële uitzendorganisatie probeert de militaire organisatie bovendien schaars personeel te werven. Denk aan technische mensen, IT’ers en medisch geschoolden. Om als werkgever aantrekkelijk te worden werkt Defensie verder nog aan modernisering van het personeelssysteem.