Vaandels bij de Koninklijke Marine

Op deze overzichtspagina staan de vaandels van de Koninklijke Marine. Vaandels en standaarden zijn de belangrijkste symbolen van een eenheid of krijgsmachtdeel. Het opschrift op de doeken vermeldt de wapenfeiten.

Het vaandel van het Korps Mariniers

Het Korps Mariniers kreeg het vaandel op 16 september 1929 uitgereikt. Het doek is het laatst in 1988 vernieuwd.

De opschriften zijn:

 • Spanje-Algiers;
 • West-Indië;
 • Seneffe;
 • Kijkduin;
 • Doggersbank;
 • Atjeh-Bali;
 • Chatham;
 • Rotterdam;
 • Javazee;
 • Java en Madoera;
 • Nieuw-Guinea;
 • Helmand, Kandahar en Uruzgan.

Aan het vaandel is de Militaire Willems-Orde vastgemaakt.

Het vaandel van de Onderzeedienst

De Onderzeedienst ontving het vaandel op 14 juli 1964. Het doek is het laatst in 1997 vernieuwd.

De opschriften zijn:

 • Zuid-Chinese Zee 1941-1942;
 • Middellandse Zee 1941-1944.

Aan het vaandel is de Militaire Willems-Orde vastgemaakt.

Het vaandel van de Marineluchtvaartdienst

De Marineluchtvaartdienst (MLD) ontving het vaandel op 17 juli 1964. Het doek is rond 1989 vervangen.

De opschriften zijn:

 • Nederlands-Indië 1941-1942;
 • Indische Oceaan 1942-1945;
 • Noordzee 1941-1942;
 • Normandië 1944.

Aan het vaandel is de Militaire Willems-Orde vastgemaakt.

De MLD werd in 1917 opgericht. Na een roemrijk bestaan ging in 2005 een belangrijke component hiervan, de Groep Maritieme Patrouillevliegtuigen, ter ziele. 3 jaar later ging het resterende gedeelte, de Groep Helikopters, op in het Defensie Helikopter Commando (DHC). Daarmee verloor de MLD zijn zelfstandige status. Sindsdien beheert de groepsoudste Maritieme Luchtvaart Component van het DHC het vaandel.

Het vaandel van de Mijnendienst

De Mijnendienst kreeg het vaandel op 14 mei 1982 uitgereikt.

De opschriften zijn:

 • Nederlandse kust 1940;
 • Britse wateren 1940-1944;
 • Indische archipel 1941-1942 en 1945-1949;
 • Nederlandse kust 1944-1945.

Het vaandel van het Eskader

Het Eskader kreeg het vaandel uitgereikt op 26 april 2002.

De opschriften zijn:

 • Krijgsverrichtingen 's Lands Vloot 1597-1795;
 • Krijgsverrichtingen 's Lands Vloot 1816-1870;
 • Nederlands-Indië 1817-1927;
 • Tweede Wereldoorlog 1940-1945.

Het vaandel van het Korps Adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine

Het Korps Adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine ontving het vaandel op 14 september 1904. Van oorsprong is het de vlag die prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I, op 24 april 1830 aan het korps overhandigde. Het is bij Koninklijke Besluit als vaandel erkend. Het doek is verschillende malen vernieuwd.