Informatie voor mantelzorgers

Als mantelzorger heeft u een belangrijke rol. Het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg heeft daarvoor een mantelzorgregeling. Met deze regeling zorgen we samen dat de revalidant de best mogelijke mantelzorg krijgt.

Mantelzorgers

Mantelzorger bent u als u zorgt voor een revalidant en dat niet professioneel doet. Bijvoorbeeld: familie, vrienden of buurtgenoten. Mantelzorgers bieden verschillende soorten hulp en steun. Dit kan praktische hulp zijn, maar ook emotionele en mentale steun.

Revalideren doe je samen

Revalidatiezorg is een samenspel tussen de revalidant, u de mantelzorger en de zorgprofessionals. Er is steeds meer behoefte om familie en naasten bij de zorgverlening te betrekken. Ook bent u als mantelzorger onmisbaar als het revalidatietraject thuis verdergaat. Het is daarom belangrijk om de steun af te stemmen met elkaar.

Meedoen met de behandeling

Ook bij mantelzorg zet het MRC de revalidant centraal. Wij begrijpen dat u als mantelzorgers de revalidant al langer kent en daarom meer weten over de wensen, behoeften en dagelijkse routine van de revalidant. U wordt daarom zoveel mogelijk betrokken bij het revalidatieproces.

Er zijn verschillende manieren om u als mantelzorger te betrekken bij de revalidatie. Regelmatig nodigt het MRC u uit om met de revalidant mee te komen naar een afspraak en mee te doen met de therapie.

Begeleiding voor mantelzorgers

Vaak is pas duidelijk hoe het dagelijks leven is veranderd als revalidanten weer thuis zijn. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn. We beseffen dat er soms ook voor de mantelzorger(s) veel is veranderd en dat er behoefte is aan informatie en begeleiding. We nodigen u daarom van harte uit om in gesprek te gaan met onze zorgprofessionals.

Mantelzorgregeling

  • Tijdens een intakegesprek tussen de verpleegkundige of revalidantenbegeleider en de mantelzorger bekijken we wat de mantelzorger aankan. Hiervoor vult de mantelzorger een vragenlijst in. Dit noemen we ook wel de lastmeter. Deze wordt opgenomen in het patiëntendossier.
  • Het revalidatieteam maakt samen met de revalidant en de mantelzorger afspraken over welke rol en welke taken de mantelzorger krijgt. Bij het maken van afspraken staan persoonlijke revalidatiedoelen altijd voorop. Deze afspraken komen in het patiëntendossier.
  • Aanwezigheid en betrokkenheid van de mantelzorger ondersteunen deze doelen en stimuleren het revalidatieproces.
    Let op: dit betekent niet dat u als mantelzorger altijd actief deel moet nemen. Als alleen de aanwezigheid ondersteunend werkt is dat voldoende.
  • De afspraken die u als mantelzorger maakt met het revalidatieteam geven inzicht in wat uw aanwezigheid op de verpleegafdeling betekent. Bijvoorbeeld op de kamer, in de huiskamer of bij de ochtendzorg. Maar ook wat u kunt betekenen tijdens de maaltijden, wanneer u mee wilt eten en als u misschien meehelpt met zorg in de nacht. Alles is mogelijk als het maar afgesproken en vastgelegd is.
  • De verpleging is binnen het MRC verantwoordelijk voor u als mantelzorger. Als u op de afdeling bent moet de verpleging dit altijd weten.
  • Als is afgesproken dat u mee-eet reserveert de verpleging de maaltijd voor u.
  • Bij eventuele overnachting bepalen de arts en verpleging waar u slaapt.
  • Als het revalidatieteam merkt dat uw aanwezigheid als mantelzorger remmend werkt in het revalidatieproces, dan bespreekt het revalidatieteam dit met de revalidant en de mantelzorger. Daarbij worden de doelstellingen benadrukt, net als de rol en taken die de mantelzorger heeft. Als de aanwezigheid remmend blijft werken past de revalidatiearts na overleg met het revalidatieteam, de gemaakte afspraken aan. Afspraken kunnen ook worden opgeschort.

Tot slot gelden ook voor u als mantelzorger de huisregels van de verpleegafdeling. Deze zijn te vinden in de informatiemappen op het verpleegcentrum en hangen in de huiskamers aan de muur.