Informatie voor mantelzorgers

Het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg heeft een mantelzorgregeling. Deze regeling leest u op deze pagina.

  • Tijdens een intakegesprek tussen de verpleegkundige of revalidantenbegeleider en de mantelzorger bekijken we in welke mate deze belastbaar is. Hiervoor vult de mantelzorger een vragenlijst, ook wel de lastmeter in. Deze wordt opgenomen in het patiëntendossier. De behandelaars over de uitkomst van het gesprek.
  • Het revalidatieteam maakt samen met de revalidant en de mantelzorger afspraken over welke rol en welke taken de mantelzorger krijgt. Bij het maken van afspraken staan persoonlijke revalidatiedoelen altijd voorop. Deze afspraken komen in het patiëntendossier.
  • Aanwezigheid en betrokkenheid van de mantelzorger ondersteunen deze doelen en stimuleren het revalidatieproces.
    Let op: dit betekent niet dat u als mantelzorger altijd actief deel moet nemen. Als alleen de aanwezigheid ondersteunend werkt is dat voldoende.
  • De afspraken die u als mantelzorger maakt met het revalidatieteam geven inzicht in wat uw aanwezigheid op de verpleegafdeling betekent. Bijvoorbeeld op de kamer, in de huiskamer of bij de ochtendzorg. Maar ook wat u kunt betekenen tijdens de maaltijden, wanneer u mee wilt eten en, als het nodig is, als u er bent voor zorg in de nacht. Alles is mogelijk als het maar vastgelegd en afgesproken is.
  • De verpleging is binnen het MRC verantwoordelijk voor u als mantelzorger. Als u op de afdeling bent moet de verpleging hiervan altijd op de hoogte zijn.
  • Als is afgesproken dat u mee-eet reserveert de verpleging de maaltijd voor u.
  • Bij eventuele overnachting bepalen de arts en verpleging waar u slaapt.
  • Als het revalidatieteam merkt dat uw aanwezigheid als mantelzorger remmend werkt in het revalidatieproces dan bespreekt het revalidatieteam dit met de revalidant en de mantelzorger. Daarbij worden de doelstellingen benadrukt, net als de rol en taken die de mantelzorger heeft. Als de aanwezigheid remmend blijft werken past de revalidatiearts na overleg met het revalidatieteam, de gemaakte afspraken aan. Afspraken kunnen ook worden opgeschort.

Tot slot gelden ook voor u als mantelzorger de huisregels van de verpleegafdeling. Deze zijn te vinden in de informatiemappen op het verpleegcentrum en hangen in de huiskamers aan de muur.