Videoportretten 'Ik heb graag reservisten in dienst'

In deze videoportretserie 'Ik heb graag reservisten in dienst' vertellen 5 werkgevers hoe het is om reservisten van Defensie in dienst te hebben.

Ton de Jong: algemeen directeur bij SWECO

In deze video staat het bedrijf SWECO centraal. Ton de Jong is algemeen directeur bij SWECO en vertelt over de connectie tussen Defensie en SWECO.

Ik vind dat er een hele mooie connectie is tussen SWECO en Defensie. Als je kijkt naar SWECO, vroeger heetten wij Grontmij, Hollands glorie, meer dan 100 jaar historie, waarin wij gewerkt hebben in Nederland aan veiligheid en bescherming. En daar ligt ook eigenlijk natuurlijk een hele mooie vergelijking met Defensie, waar Defensie voor het land ook Hollands glorie is een ook heel veel gaat over veiligheid en bescherming. En dat is ook wat de beide bedrijven, als je Defensie een bedrijf mag noemen, verbindt.

Als reservist ben ik aangesteld bij 1 CMI Commando en daar ben ik ook specialist op het gebied van afvalwater en hygiëne en sanitatie.

Ik was pas ook uitgenodigd voor de uitreiking van de reservistenwerkgevers-award, die wij gewonnen hebben. Dat vonden wij als bedrijf heel mooi. Omdat het nogmaals die link aangeeft tussen SWECO en Defensie.

Ik ben als reservist in Mali geweest. Ik heb daar geholpen om problemen aan de afvalwaterzuivering van Kamp Castor op te lossen.

Ik merk ook uit het enthousiasme van de reservisten dat ze het met uitermate veel plezier doen. En dat het ook hun helpt en extra energie geeft om het werk wat ze voor ons als bedrijf doen, om dat met nog meer overgave en trots uit te voeren.

Wat mij drijft als reservist is dat ik aan de ene kant mijn kennis kan inzetten in een compleet andere situatie dan in Nederland. In landen als Mali, maar ook Afghanistan, met heel weinig middelen en heel weinig geld en een beetje kennis, al heel veel verbetering kunt brengen in leefomstandigheden. Dat is de idealistische kant, zeg maar, van waarom ik reservist ben geworden. En aan de andere kant is het ook gewoon van vroeger uit, als klein jongetje vond ik het altijd al verschrikkelijk machtig interessant.

Juist die connectie tussen ons bedrijf en Defensie helpt ook om elkaars werelden beter te leren begrijpen. Het geeft meer motivatie en alle energie daarin is hartstikke goed mooi meegenomen.

Ben Thomaes: eigenaar landbouwbedrijf Thermont Thomaes

In deze video staat het bedrijf Thermont Thomaes centraal. Ben Thomaes vertelt hoe zijn beeld over Defensie door werknemer en reservist Sander van Staveren is veranderd.

Ik heb een ruilhandel. Ik werk met 10 medewerkers. Wij kopen de landbouwproducten van de akkerbouwers in binnen Zeeuws-Vlaanderen. Dat zijn granen, zaden en voornamelijk peulvruchten die hier geteeld worden. Wij ontvangen die, wij schonen die, wij slaan die op, wij gaan die zenden over heel Europa. Van 10 medewerkers heb ik 1 reservist. Je hebt een goed contact met je medewerkers en op een gegeven moment komt Defensie ter sprake. En eerst heb je wat tegenwerping. Want ja, je moet naar Defensie en we weten niet wat het is.

Ja, dat was eigenlijk per ongeluk, want ik dacht laat ik hem eens vragen. Maar ik dacht, die zegt wel nee. Maar die zei ja. En toen ging hij mee naar de Landmachtdag.

En hij heeft mij toch omgeturnd en ik heb meer begrip voor wat hij doet.

En dat vond hij heel geweldig. Hij was heel enthousiast.

En ik heb de tegenwerping die ik van tevoren had, die heb ik toch naast me neergelegd.

Het mooiste van mijn werk bij Defensie vind ik altijd op Prinsjesdag, als erewacht bij de koning of de koningin. En ook de Four Freedom Awards in Middelburg.

Wij worden als werkgevers ook ieder jaar uitgenodigd voor de open dagen. Daar zie je een heleboel dingen waarvan wij niet weten in het achterland, wat daar werkelijk gebeurt.

Mijn voldoening van de reservistenaangelegenheid is dat ik heel goed met de jongens kan opschieten en die saamhorigheid.

Als je in de kantine zit, onder elkaar, dan wordt er wel eens kritisch over dat soort dingen gepraat. Moet je weer naar dat leger, moet je weer... er is onbegrip. Ik had dat ook. Maar door me te interesseren voor wat hij doet ben ik uit die isolatie gekomen en heb ik interesse. En vind ik ook dat ik kan bijdragen op die manier voor een meer vredig en veiliger Nederland. Want dat is toch wat we allemaal willen.

Jacques Kleinkramer: divisie directeur Broekman Logistics

In deze video staat logistiek dienstverlener Broekman Logistics centraal. Jacques Kleinkramer vertelt over de meerwaarde van reservisten in het bedrijf.

Broekman Logistics is een logistiek dienstverlener, met het hoofdkantoor in de Rotterdamse haven en actief over de hele wereld.

Wat wij doen, als je het heel basic neemt, de opslag van goederen. En we zorgen dat het komt vanuit Japan, Amerika. En dat het geleverd wordt thuis tot Milaan of Rotterdam.

Het is een mooi bedrijf, het biedt van alles. Je kan verschillende dingen doen hier, zoals controle uitvoeren, zoals ik.

We hebben op het moment 4 reservisten bij ons werken en dat is best aardig wat. Op een club van 500 medewerkers is dat nog beperkt, dus dat kunnen er zeker meer worden.

Voordat ik bij Broekman Logistics begon was ik beroepsmilitair. Ik heb 8 jaar gediend. 3 jaar bij het Koninklijk Huis, vervolgens de wachtmeesteropleiding gedaan en toen ben ik voor 3 jaar op Schiphol geplaatst, als zijnde grenscontroleur.

Wij hebben direct contact met de afdeling BBO, de uitstroomorganisatie van Defensie. Daardoor hebben we een FPS 2 een korporaal 1, dus iemand die uit moest stromen bij Defensie bij ons binnen kunnen halen. Voordat ik hem overnam heb ik wel gezegd dat ik graag wil dat hij reservist blijft, omdat wij daar ook de meerwaarde van zien.

En zo ben ik toch nog een beetje betrokken bij de speciale opdrachten in het land.

Erik de Borst: algemeen directeur Dienst Vervoer en Ondersteuning

In deze video staat de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van het ministerie van Justitie en Veiligheid centraal. Erik de Borst vertelt dat reservisten de ruimte krijgen om te werken aan training en uitzending voor de krijgsmacht.

Het vervoer van gedetineerden met de witte cellenbussen is het meest zichtbare werk van de Dienst Vervoer en Ondersteuning, kortweg de DV&O.

Wij hebben een aantal reservisten in dienst. Die geven wij de ruimte om te werken aan training, aan uitzending voor de krijgsmacht. 

Na mijn Korps Mariniers ben ik overgestapt naar Justitie en daar werk ik nog steeds bij. 

De krijgsmacht wil steeds meer gaan werken met een flexibele schil van reservisten. En daar geven wij als dienst graag de ruimte voor. 

Ik heb heel veel ceremoniële taken van Defensie overgezet naar Justitie.

Interessant is voor mij, en daar moeten we nog best stappen in zetten, om precies te weten wat die 32 reservisten nou eigenlijk doen bij Defensie en wat ze doen bij ons, en om dan een goeie match te maken. Maar het is natuurlijk waar, mensen hebben allerlei trainingen en opleidingen en ervaringen bij Defensie gedaan, en daar kan ik een op een bij onze executieve dienst dankbaar gebruik van maken.

Bijvoorbeeld 5 jaar geleden het vaandel. Het is traditie bij Defensie om het vaandel te eren. Dat hebben wij dus nu ook bij onze dienst. En bij elke gelegenheid wordt het vaandel meegenomen, onder andere bij bijvoorbeeld BOA-beëdigingen en diploma-uitreikingen. Daarbij hebben wij 3 divisies en elke divisie heeft zijn eigen schildje. En ook dat is eigenlijk van Defensie meegenomen.

Nou, wij hebben wel beleid dat we ruimte geven aan onze reservisten, maar dat is de volgende stap die ik nog graag wil zetten. Nog meer het nut, het directe nut, voor onze dienst verder te verkennen.

Jeroen Simons: vice-president CGI

In deze video staat de IT-dienstverlener CGI centraal. Vice-president Jeroen Simons vertelt dat het verder verbreden van het fenomeen ‘reservist zijn voor CGI’ van belang is voor Defensie, de medewerker en CGI zelf.

CGI is een wereldwijde speler op het gebied van services rond ict. Dat betekent dus alles tussen het maken van een speciale programmatuur tot het onderhouden van grote applicaties en netwerken.

Defensie is een heel bijzondere klant, van logistiek tot personeel tot daadwerkelijke gevechtsoperaties, en alles wat daar tussen zit. Dus een hele bijzondere klant. En dat maakt het ook voor onze medewerkers interessant om voor Defensie te werken.

En met name de combinatie tussen met je hoofd bezig zijn overdag als technisch begeleider bij CGI. En daarnaast als reservist in het veld werkzaam te zijn, waarbij je compleet andere dingen doet. 

Reservist bij CGI staat eigenlijk nog relatief in de kinderschoenen. Wij hebben in ieder geval de mening dat het verder verbreden van dat fenomeen, dat dat van belang is voor 3 partijen. Voor Defensie, voor onze medewerker en voor CGI zelf. 

Dat is een van de verbeterpunten die wij willen bewerkstelligen, dat ook de werkgever meer de enthousiasmerende kracht is achter het leveren van de reservist aan Defensie. 

Een van de belangrijkste redenen om ook te gaan werken als reservist is om ook dingen naast CGI te gaan doen. Dat ik mezelf verder kan ontwikkelen. En dat heeft met name ertoe gezorgd dat ik enerzijds een hoop plezier in mijn werk heb teruggevonden. Anderzijds dat ik ook het werk meer ben gaan waarderen. Mijn advies richting mijn werkgever zou zijn om groepen te maken. Binnen mijn bedrijf heet dat een special interest groep.

Als het iets oplevert voor CGI als bedrijf, ja dan kan je daar in ieder geval over om de tafel. 

Contractueel houden wij ons bezig sec met het bouwen van IT-systemen. Maar aanpalend werken wij ook mee aan het mede vormgeven van het reservistenbeleid en het invulling geven daarvan. 

Verzamelvideo: 5 werkgeversportretten

In deze verzamelvideo ‘Ik heb graag reservisten in dienst’ vertellen 5 werkgevers hoe het is om reservisten van Defensie in dienst te hebben. 

Ik vind dat er een hele mooie connectie is tussen SWECO en Defensie. Als je kijkt naar SWECO, vroeger heetten wij Grontmij, Hollands glorie, meer dan 100 jaar historie, waarin wij gewerkt hebben in Nederland aan veiligheid en bescherming. En daar ligt ook eigenlijk natuurlijk een hele mooie vergelijking met Defensie, waar Defensie voor het land ook Hollands glorie is een ook heel veel gaat over veiligheid en bescherming. En dat is ook wat de beide bedrijven, als je Defensie een bedrijf mag noemen, verbindt.

Als reservist ben ik aangesteld bij 1 CMI Commando en daar ben ik ook specialist op het gebied van afvalwater en hygiëne en sanitatie.

Ik was pas ook uitgenodigd voor de uitreiking van de reservistenwerkgevers-award, die wij gewonnen hebben. Dat vonden wij als bedrijf heel mooi. Omdat het nogmaals die link aangeeft tussen SWECO en Defensie.

Ik ben als reservist in Mali geweest. Ik heb daar geholpen om problemen aan de afvalwaterzuivering van Kamp Castor op te lossen.

Ik merk ook uit het enthousiasme van de reservisten dat ze het met uitermate veel plezier doen. En dat het ook hun helpt en extra energie geeft om het werk wat ze voor ons als bedrijf doen, om dat met nog meer overgave en trots uit te voeren.

Wat mij drijft als reservist is dat ik aan de ene kant mijn kennis kan inzetten in een compleet andere situatie dan in Nederland. In landen als Mali, maar ook Afghanistan, met heel weinig middelen en heel weinig geld en een beetje kennis, al heel veel verbetering kunt brengen in leefomstandigheden. Dat is de idealistische kant, zeg maar, van waarom ik reservist ben geworden. En aan de andere kant is het ook gewoon van vroeger uit, als klein jongetje vond ik het altijd al verschrikkelijk machtig interessant.

Juist die connectie tussen ons bedrijf en Defensie helpt ook om elkaars werelden beter te leren begrijpen. Het geeft meer motivatie en alle energie daarin is hartstikke goed mooi meegenomen.

Ik heb een ruilhandel. Ik werk met 10 medewerkers. Wij kopen de landbouwproducten van de akkerbouwers in binnen Zeeuws-Vlaanderen. Dat zijn granen, zaden en voornamelijk peulvruchten die hier geteeld worden. Wij ontvangen die, wij schonen die, wij slaan die op, wij gaan die zenden over heel Europa. Van 10 medewerkers heb ik 1 reservist. Je hebt een goed contact met je medewerkers en op een gegeven moment komt Defensie ter sprake. En eerst heb je wat tegenwerping. Want ja, je moet naar Defensie en we weten niet wat het is.

Ja, dat was eigenlijk per ongeluk, want ik dacht laat ik hem eens vragen. Maar ik dacht, die zegt wel nee. Maar die zei ja. En toen ging hij mee naar de Landmachtdag.

En hij heeft mij toch omgeturnd en ik heb meer begrip voor wat hij doet.

En dat vond hij heel geweldig. Hij was heel enthousiast.

En ik heb de tegenwerping die ik van tevoren had, die heb ik toch naast me neergelegd.

Het mooiste van mijn werk bij Defensie vind ik altijd op Prinsjesdag, als erewacht bij de koning of de koningin. En ook de Four Freedom Awards in Middelburg.

Wij worden als werkgevers ook ieder jaar uitgenodigd voor de open dagen. Daar zie je een heleboel dingen waarvan wij niet weten in het achterland, wat daar werkelijk gebeurt.

Mijn voldoening van de reservistenaangelegenheid is dat ik heel goed met de jongens kan opschieten en die saamhorigheid.

Als je in de kantine zit, onder elkaar, dan wordt er wel eens kritisch over dat soort dingen gepraat. Moet je weer naar dat leger, moet je weer... er is onbegrip. Ik had dat ook. Maar door me te interesseren voor wat hij doet ben ik uit die isolatie gekomen en heb ik interesse. En vind ik ook dat ik kan bijdragen op die manier voor een meer vredig en veiliger Nederland. Want dat is toch wat we allemaal willen.

Broekman Logistics is een logistiek dienstverlener, met het hoofdkantoor in de Rotterdamse haven en actief over de hele wereld.

Wat wij doen, als je het heel basic neemt, de opslag van goederen. En we zorgen dat het komt vanuit Japan, Amerika. En dat het geleverd wordt thuis tot Milaan of Rotterdam.

Het is een mooi bedrijf, het biedt van alles. Je kan verschillende dingen doen hier, zoals controle uitvoeren, zoals ik.

We hebben op het moment 4 reservisten bij ons werken en dat is best aardig wat. Op een club van 500 medewerkers is dat nog beperkt, dus dat kunnen er zeker meer worden.

Voordat ik bij Broekman Logistics begon was ik beroepsmilitair. Ik heb 8 jaar gediend. 3 jaar bij het Koninklijk Huis, vervolgens de wachtmeesteropleiding gedaan en toen ben ik voor 3 jaar op Schiphol geplaatst, als zijnde grenscontroleur.

Wij hebben direct contact met de afdeling BBO, de uitstroomorganisatie van Defensie. Daardoor hebben we een FPS 2 een korporaal 1, dus iemand die uit moest stromen bij Defensie bij ons binnen kunnen halen. Voordat ik hem overnam heb ik wel gezegd dat ik graag wil dat hij reservist blijft, omdat wij daar ook de meerwaarde van zien.

En zo ben ik toch nog een beetje betrokken bij de speciale opdrachten in het land.

Het vervoer van gedetineerden met de witte cellenbussen is het meest zichtbare werk van de Dienst Vervoer en Ondersteuning, kortweg de DV&O.

Wij hebben een aantal reservisten in dienst. Die geven wij de ruimte om te werken aan training, aan uitzending voor de krijgsmacht.

Na mijn Korps Mariniers ben ik overgestapt naar Justitie en daar werk ik nog steeds bij.

De krijgsmacht wil steeds meer gaan werken met een flexibele schil van reservisten en daar geven wij als dienst graag de ruimte voor.

Ik heb heel veel ceremoniële taken van Defensie overgezet naar Justitie.

Interessant is voor mij, en daar moeten we nog best stappen in zetten, om precies te weten wat die 32 reservisten nou eigenlijk doen bij Defensie en wat ze doen bij ons, en om dan een goeie match te maken. Maar het is natuurlijk waar, mensen hebben allerlei trainingen en opleidingen en ervaringen bij Defensie gedaan, en daar kan ik een op een bij onze executieve dienst dankbaar gebruik van maken.

Bijvoorbeeld 5 jaar geleden het vaandel. Het is traditie bij Defensie om het vaandel te eren. Dat hebben wij dus nu ook bij onze dienst. En bij elke gelegenheid wordt het vaandel meegenomen, onder andere bij bijvoorbeeld BOA-beëdigingen en diploma-uitreikingen. Daarbij hebben wij 3 divisies en elke divisie heeft zijn eigen schildje. En ook dat is eigenlijk van Defensie meegenomen.

Nou, wij hebben wel beleid dat we ruimte geven aan onze reservisten, maar dat is de volgende stap die ik nog graag wil zetten. Nog meer het nut, het directe nut, voor onze dienst verder te verkennen.

CGI is een wereldwijde speler op het gebeid van services rond ict. Dat betekent dus alles tussen het maken van specifieke programmatuur tot het onderhouden van grote applicaties en netwerken.

Defensie is een heel bijzondere klant, van logistiek tot personeel tot daadwerkelijke gevechtsoperaties. En alles wat daar tussen zit, dus een hele bijzondere klant. En dat maakt het ook voor onze medewerkers interessant om voor Defensie te werken.

En met name omdat de combinatie tussen met je hoofd bezig zijn en overdag als technisch werkbegeleider bij CGIen daarnaast als reservist in het veld werkzaam te zijn, waarbij je compleet andere dingen doet.

Reservist voor CGI staat eigenlijk relatief nog in de kinderschoenen. Wij hebben in ieder geval de mening dat het verder verbreden van dat fenomeen, dat dat van belang is voor 3 partijen. Voor Defensie, voor onze medewerker en voor CGI zelf.

Dat is een van de verbeterpunten die wij willen bewerkstelligen, dat ook de werkgever meer de enthousiasmerende kracht is achter het leveren van de reservist aan Defensie.

Ja, een van de belangrijkste redenen om ook te gaan werken als reservist is om ook dingen naast CGI te gaan doen. Dat ik mezelf verder kan gaan ontwikkelen. En dat heeft er met name voor gezorgd dat ik enerzijds een hoop plezier in mijn werk heb teruggevonden, anderzijds dat ik ook het werk meer ben gaan waarderen. Mijn advies richting mijn werkgever zou zijn om groepen te maken, binnen mijn bedrijf heet dat een special interest groep.

Als het iets oplevert voor CGI als bedrijf, ja dan kan je daar in ieder geval over om de tafel.

Contractueel houden wij ons bezig sec met het bouwen van IT-systemen, maar aanpalend werken wij mee ook mee aan het mede vormgeven van het reservistenbeleid en het invulling geven daarvan.