Generaal Eichelsheim: Reservisten nodig voor een sterkere krijgsmacht

“Bij vredesoperaties kozen we ervoor om wel of niet mee te doen. Nu zijn het oorlogen die ons uitkiezen. We krijgen te maken met toenemende dreigingen in meerdere domeinen tegelijk. Dat vraagt om kennis en kunde die de krijgsmacht niet altijd zelf in huis heeft. Het onderstreept de noodzaak van onze samenwerking.” Dat zei Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim gisteravond in het Nationaal Museum in Soesterberg. Hij richtte zich tot de ongeveer 90 reservisten inclusief hun werkgevers.

Voor de krijgsmacht van de toekomst heeft Defensie meer reservisten nodig. De militaire organisatie wil het aantal de komende 12 jaar verdriedubbelen liet staatssecretaris Christophe van der Maat bij de opening van de bijeenkomst weten. Reservisten zijn nodig over de volle breedte van de krijgsmacht, in alle disciplines: van ondersteunings- tot gevechtsfuncties. 

“Met een aantal van jullie werken we al jarenlang samen”, sprak Eichelsheim. Zo verlengde Defensie bijvoorbeeld onlangs de samenwerking met een aantal specialistische ziekenhuizen en voegde daar een paar nieuwe relatieziekenhuizen aan toe.

“Met deze overeenkomst vergroten we het aantal reservistenwerkgevers en versterken we de medische ondersteuning binnen Defensie. Een capaciteit waar onze krijgsmacht niet zonder kan.

Triple win

Eichelsheim sprak over ‘triple win’. Daarmee doelde hij op Defensie, de reservisten én hun werkgevers. Reservist-medewerkers beschikken over een rugzak vol competenties. Denk aan het onder druk presteren, snel schakelen en leiding geven en ontvangen. Het zijn specialisten en tegelijk echte teamplayers. Ze zetten hun bekwaamheden niet alleen in voor Defensie, maar ook voor hun reguliere werkgever.

Als voorbeeld noemde Eichelsheim de bijna 150 cyberreservisten. “Zij doen relevant werk in jullie bedrijven en verdienen hiermee een veel hoger salaris dan Defensie kan bieden. Maar als reservist bij het Defensie Cyber Commando zetten zij hun capaciteit in voor specifieke dreigingen die verder reiken dan hun eigenlijke werk. Met die ervaring op zak keren ze terug. Daar worden jullie bedrijven als geheel beter van. Triple win”, aldus de hoogste generaal.

Vergroot afbeelding Tafel met generaal Onno Eichelsheim,  Joost Farwerck en 2 militairen op de rug gezien.
KPN-baas Joost Farwerck (rechts).

Grondhouding

Dat kon KPN-baas Joost Farwerck beamen. In zijn toespraak refereerde hij onder meer aan een van ‘zijn’ reservisten. “4 dagen per week werkt zij mee aan ons security beleid en 1 dag in de week doet ze dat met veel enthousiasme voor Defensie. Vanuit Defensie brengt ze een bepaalde grondhouding mee op het gebied van discipline, veiligheid, ja-zeggen-ja doen, vasthoudendheid en het hogere teambelang boven het eigenbelang stellen.

Volgens Farwerck hebben reservisten meer plezier in hun werk doordat zij een combinatie van belangen dienen en maatschappelijk relevant zijn. “Reservisten brengen dus veel. Voor Defensie, voor ons als werkgever en voor de betrokken medewerkers”, aldus Farwerck. Hij zegde toe Defensie te helpen bij het inzetten van meer reservisten en de samenwerking te intensiveren.

Gedeeld werkgeverschap

Generaal Eichelsheim zei het enorm te waarderen dat de werkgevers hun medewerkers faciliteren als reservist en constructief met Defensie meedenken. “Met vele bedrijven hebben we al afspraken over arbeidsvoorwaarden voor reservisten. We denken zelfs na over gedeeld werkgeverschap. Volgens Eichelsheim werkt Defensie volop aan de HR-transitie. Die moet de rechten en plichten van reservisten beter verankeren.

“Zo bouwen we samen met jullie en de reservisten verder aan een sterkere krijgsmacht. Die hebben we hard nodig in een tijd waarin de oorlog in Oekraïne ons werk en leven beïnvloedt”, aldus Eichelsheim.