Informatie voor werkgevers van reservisten

De meeste Nederlandse werkgevers hebben geen ervaring met het fenomeen ‘reservist’. Daarom rijst vaak de vraag welke gevolgen de werkgever ondervindt als een medewerker reservist is of wordt. 

Meerwaarde

Door hun werk bij Defensie hebben reservisten een extra waarde voor hun werkgever. Als militair leren zij leiding te geven en te ontvangen. Daarnaast zijn ze als geen ander gewend om in een team te werken. Zij zijn integer, flexibel, professioneel, weten wat verantwoordelijkheid inhoudt en hebben een can do-mentaliteit.

Defensie biedt hen de mogelijkheid opleidingen te volgen die ook in hun civiele loopbaan van pas komen. Bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven, besluitvorming, bedrijfshulpverlening, communicatie en logistiek.

Video: boodschap van luitenant-generaal Onno Eichelsheim

Reservist in dienst? Videoboodschap voor werkgevers

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Onno Eichelsheim over het belang van reservisten voor de maatschappij.

Door een reservist te steunen draagt de werkgever bij aan stabiliteit en veiligheid in zowel Nederland als daarbuiten. Het is, met andere woorden, een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verplichtingen

Defensie roept onder normale omstandigheden reservisten niet verplicht op. De werkgever hoeft dan ook geen verlof te geven voor militaire activiteiten. Reservisten moeten wel een minimum aantal dagen per jaar deelnemen aan militaire opleidingen, oefeningen en inzet. Defensie maakt daarover afspraken met de reservist. Deze heeft toestemming van zijn werkgever nodig.

Defensie roostert een belangrijk deel van de militaire activiteiten in buiten normale werktijden. Bovendien zijn reservisten veelal 'doeners', die een verminderde productiviteit of gemiste uren bij hun werkgever inhalen. Het is erg belangrijk dat reservist en werkgever samen goede afspraken maken.

Financieel

De reservist ontvangt salaris van Defensie voor de duur dat hij in dienst is. Dit salaris is conform zijn militaire rang. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid door militaire activiteiten, heeft hij bovendien recht op geneeskundige ondersteuning door Defensie. Tijdens de periode dat hij om die redenen niet kan werken bij de civiele werkgever, blijft hij in dienst van Defensie.

De kans dat de reservist in dienst een fysiek gebrek oploopt is kleiner, dan wanneer hij bijvoorbeeld in zijn vrije tijd voetbalt of skiet. Dat leert de ervaring. Gebeurt dat toch, en is dit te wijten aan Defensie, dan ondervindt de werkgever geen financiële gevolgen van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Maar er is sprake van maatwerk.

De werkgever ontvangt geen vergoeding van Defensie bij arbeidsongeschiktheid van de reservist. Als de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan Defensie, kan de werkgever een schadeclaim bij Defensie indienen. Werkgevers kunnen hierover contact opnemen met het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.

Werkgeverstegemoetkoming

De werkgever kan een financiële tegemoetkoming aanvragen, als zijn werknemer minimaal 3 maanden voor operationele inzet in dienst van Defensie komt. Uitgangspunt is dat de werknemer voor zijn Defensie-inzet al bij de civiele organisatie werkte en daar na afloop ook terugkeert. De tegemoetkoming bedraagt € 50 per werkdag, met maximaal 5 werkdagen per week.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het ServiceCentrum Employer Support Reservisten. Voor uitgebreide informatie komt er graag iemand bij u langs. 

ServiceCentrum Employer Support Reservisten
Postbus 90004
3509 AA  UTRECHT
E-mail: employersupport@mindef.nl