Grotere rol voor reservisten

Defensie wil reservisten anders en meer gaan inzetten voor de krijgsmacht. Reservisten worden nu meestal ingezet op losse taken en projecten. Dat gaat in de toekomst veranderen door ze ook deel te laten zijn van een vaste eenheid. Uiteindelijk moet ongeveer 1 op de 3 militairen reservist zijn of iemand die in deeltijd als militair werkt.

Reden voor verandering

Met de inzet van meer reservisten maakt Defensie de krijgsmacht schaalbaar. Als het nodig is kan Defensie snel extra mensen inzetten. Meer reservisten helpt ook bij het tekort aan personeel. En Defensie wil door de inzet van reservisten nauwer met de maatschappij samenwerken om de weerbaarheid hiervan te vergroten.

Maatregelen om meer reservisten te krijgen

Defensie wil voor de reservist en de werkgever aantrekkelijker worden door verschillende maatregelen:

Voor de werkgever:

 • Door afwisseling werkzaamheden bij werkgever en Defensie is werknemer duurzamer inzetbaar.
 • Werknemer krijgt training in leidinggeven en leiding ontvangen.
 • Aanscherpen van can-do mentaliteit: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
 • Stimulering tot sportieve activiteiten, waardoor verhoging algemene fitheid en minder kans op ziek thuis.
 • Vrijwilligheid voor werkgever om mee te werken wanneer het past voor het bedrijf.
 • Een zeer geschikte vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de reservist:

 • Speciale functies voor reservisten maken binnen vaste eenheden.
 • Meer samenwerking met werkgevers door het uitwisselen van personeel.
 • Meer duidelijkheid vooraf, door aandacht voor maatwerk in werkzaamheden en contract.
 • Reservisten voorrang geven bij het solliciteren op een vaste functie bij Defensie.
 • Rechtspositie van reservisten hetzelfde maken als die van beroepsmilitairen. 
 • Een groter aanbod aan opleidingen, waarin reservisten ook andere reservisten trainen.
 • Uitstromende beroepsmilitairen vragen/stimuleren om aan te blijven als reservist.
 • De spanning tussen inzet voor de civiele werkgever en Defensie weg te nemen, zodat het combineren van een dubbele rol voor de individuele reservist eenvoudiger wordt.

Meer over visie op reservisten

Meer informatie over de visie van Defensie op reservisten staat in de kamerbrief van 13 april 2023.