Grotere rol voor reservisten

In een onzekere wereld zijn vrede, veiligheid en stabiliteit niet vanzelfsprekend. De krijgsmacht moet snel en adequaat kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Defensie besloot in 2013 om nauwer samen te werken met civiele partners en om structureel gebruik te maken van reservisten.

Tijdens regionale bijeenkomsten in 2013 hebben beroepsmilitairen, reservisten, civiele werkgevers en Defensie samengewerkt aan win-win-win scenario’s.
De vele suggesties, ideeën en voorstellen van de bijeenkomsten vormden de basis van de in 2014 verschenen beleidsnotitie: ‘Reservisten binnen de krijgsmacht: ambitie, doel en noodzaak.’

Pilotprojecten en internationale vergelijking

In 2015 is Defensie begonnen met pilotprojecten om te experimenteren met de inzet van reservisten. In dat jaar is ook onderzocht hoe andere landen reservisten inzetten. Uit dit onderzoek kwamen veel leerzame punten over het standaard inzetten van reservisten en over samenwerking met civiele partijen.

Total forceconcept

Defensie wil de krijgsmacht nog flexibeler en duurzamer laten samenwerken met bedrijven en organisaties. In 2016 onderzocht Defensie samen met partners hoe zo’n total forceconcept in de Nederlandse krijgsmacht kan worden ingevoerd.
In januari 2017 werd de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de invoering van het total forceconcept, in Nederland ‘de Adaptieve Krijgsmacht’ genoemd.

Documenten

Er zijn verschillende documenten over het onderwerp reservisten verschenen. Hieronder vindt u een lijst van de laatste 4 jaar.

Brochures

Handreiking reservisten bij UWV
Lessons learned reservist in operaties (Engels) (PDF, 870 KB)
Total force discussienota (PDF, 1.1 MB)
Adaptieve krijgsmacht (PDF, 4.3 MB)
Reservist bij de waterschappen (PDF, 261 KB)
Reservisten bij de provincie (PDF, 337 KB)
Reservisten bij de Rijksoverheid (PDF, 851 KB)
Kamerstukken
Reactie initiatiefnota ambitious reservistenbeleid (januari 2019) (PDF, 69 KB)
Rapportage Adaptieve krijgsmacht (november 2018) (PDF, 79 KB)
Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid (april 2018) (PDF, 34 KB)
Defensienota 2018 (PDF, 663 KB)
Plan van werving en behoud Defensiepersoneel (2017) (PDF, 53 KB)
Plan of Action Implementation total force (Engels, 2017) (PDF, 265 KB)
Rapportage adaptieve krijgsmacht (oktober 2017) (PDF, 79 KB)
Antwoorden op Kamervragen internationale vergelijking (2016) (PDF, 81 KB)
Internationale vergelijking reservisteninzet (2015) (PDF, 109 KB)
International Comparison deployment reservist (Engels, 2015) (PDF, 246 KB)

Het Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) geeft vorm aan het reservistenbeleid.