Grotere rol voor reservisten

Defensie wil graag nauw samenwerken met civiele partners om zo de rol van reservisten te vergroten. Zo kan de krijgsmacht snel en adequaat reageren op veranderende omstandigheden.

De beleidsnotitie Reservisten binnen de krijgsmacht: ambitie, doel en noodzaak (2014) beschrijft hoe beroepsmilitairen, reservisten, civiele werkgevers en Defensie dit voor zich zien.

Total forceconcept

Defensie heeft met andere organisaties en bedrijven gekeken hoe ze flexibeler en duurzamer kunnen samenwerken. Die samenwerking heet ook wel het total forceconcept. In Nederland spreken we over de adaptieve krijgsmacht.

Documenten

Er zijn verschillende documenten over het belang van reservisten verschenen. Hieronder vindt u een lijst van de laatste 4 jaar.

Brochures

Lessons learned reservist in operaties (Engels) (PDF, 870 KB)
Total force discussienota (PDF, 1.1 MB)
Adaptieve krijgsmacht (PDF, 4.3 MB)
Kamerstukken
Defensienota 2022

Reactie initiatiefnota ambitious reservistenbeleid (januari 2019) (PDF, 69 KB)

Rapportage Adaptieve krijgsmacht (november 2018) (PDF, 79 KB)
Plan van werving en behoud Defensiepersoneel (2017) (PDF, 53 KB)
Plan of Action Implementation total force (Engels, 2017) (PDF, 265 KB)
Rapportage adaptieve krijgsmacht (oktober 2017) (PDF, 79 KB)
Antwoorden op Kamervragen internationale vergelijking (2016) (PDF, 81 KB)
Internationale vergelijking reservisteninzet (2015) (PDF, 109 KB)
International Comparison deployment reservist (Engels, 2015) (PDF, 246 KB)