Brochure Reservisten bij gemeenten

De brochure geeft reservisten en hun civiele leidinggevenden inzicht in de rechten en plichten van reservisten, zodat er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt over hun inzet.