Brochure reservist bij de provincie

Deze brochure beschrijft onder meer de uniforme aanpak bij de provincies. Zo kunnen reservist en leidinggevende samen goede afspraken maken over de inzet van de werknemers als reservist.