Brochure reservist bij de waterschappen

Met deze brochure kunnen reservisten en leidinggevenden samen goede afspraken maken over de inzet van de werknemer als reservist.