Prominente rol voor Koninklijke Marine in Oostzee

De Koninklijke Marine is de komende weken met 7 schepen in de Baltische Zee aanwezig. Samen met 19 NAVO-partners doet Nederland mee aan Baltic Operations (Baltops). Het is de grootste jaarlijkse NAVO-oefening in het gebied. Nederland heeft dit keer de leiding over verschillende internationale (vloot)eenheden. Vrijdag ging de oefening van start, en ze duurt tot en met 20 juni.

In totaal zijn de landen vertegenwoordigd met circa 9.000 militairen, meer dan 50 marineschepen en zo’n 85 vliegende eenheden. Het doel van de oefening is bijdragen aan maritieme veiligheid en stabiliteit in de regio. Daarnaast zorgt Baltops voor een nauwere samenwerking met de Baltische staten. Dit bijvoorbeeld door gezamenlijk amfibische operaties uit te voeren. Zo draagt het geheel bij aan de gereedheid van de NAVO-lidstaten.

Amfibische taakgroep

Nederland leidt tijdens Baltops een van de 4 amfibische taakgroepen. Hiervoor is de Netherlands Maritime Force afgevaardigd. Dit is een samengestelde uitzendbare en operationele staf van vlooteenheden en mariniers. Tijdens Baltops geven zij vanaf het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt leiding aan eenheden van het Korps Mariniers, het Duitse See Batallion, het Britse Royal Marine Commando, het United States Marine Corps, Zweedse mariniers en een Poolse eenheid. 

Commander Netherlands Maritime Force commandeur Arjen Warnaar: “Baltops biedt ons de kans om als NAVO-lidstaten gezamenlijk te trainen, onderlinge banden te versterken maar vooral om te laten zien dat we gereed zijn. Dit betekent dat we kunnen optreden op en vanuit zee, maar ook in de lucht en op het land. De komende weken mag Nederland een van de 4 amfibische taakgroepen leiden in deze oefening, waarbij we alle betrokken eenheden in actie gaan zien.”

Mijnenbestrijdingsoperaties

Ook op het gebied van mijnenbestrijding levert Nederland een bijdrage. Een deel van de mijnenbestrijdingseenheden staat onder Nederlandse leiding. De afvaardiging is dan ook omvangrijk. Het gaat om mijnenjagers Zr.Ms. Willemstad, Zr.Ms. Makkum, Zr.Ms. Zierikzee en het ondersteuningsschip MV Geosea.

Verder wordt er van de gelegenheid gebruikgemaakt om toekomstige marineofficieren voor de zeedienst praktijkervaring op te laten doen. Het torpedowerkschip Zr.Ms. Mercuur, het patrouilleschip Zr.Ms. Holland en de Defensie Duikgroep maken de aanwezige Nederlandse bijdrage compleet.

53e editie

Het is voor het eerst dat Zweden als NAVO-lidstaat meedoet. De Verenigde Staten heeft de algehele leiding over de 53e editie van Baltops. Andere deelnemers zijn onder meer België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Turkije.