Wat te doen bij overlast of schade

Defensie moet altijd klaar staan om opdrachten van de regering uit te voeren. Hiervoor trainen militairen ook tussen burgers, in uw buurt. Waarschijnlijk ziet u wel eens een legergroen voertuig op de openbare weg, of een colonne. Of hoort u het geluid van schietoefeningen op een oefenterrein.

Veiligheid 

Bij alle militaire activiteiten staat veiligheid voorop. Ook probeert Defensie schade te voorkomen. Toch kan er iets misgaan. Alarmeer bij levensbedreigende situaties en ernstige ongevallen altijd 112.

Vragen?

Heeft u vragen over landmachtactiviteiten in uw omgeving? Stuur dan een e-mail naar de sectie communicatie van de landmacht: clas.communicatie@mindef.nl.

Schade?

Hebben militairen schade veroorzaakt? Meld dit bij de sectie Claims van het ministerie van Defensie, telefoon: (030) 218 04 20 / (030) 218 04 58 / (030) 218 04 44.

Let op: Het Artillerie Schietkamp ’t Harde (ASK) heeft voor het melden van geluidsoverlast of schade een rechtstreeks telefoonnummer: (0525) 65 77 00.

Klacht over een landmachtoefening?

Defensie streeft ernaar niet meer overlast te veroorzaken dan strikt noodzakelijk is. Wilt u toch een klacht indienen? Dat kan. Lees daarover op de pagina Klacht Artillerie Schietkamp ’t Harde.