Wat te doen bij overlast of schade

Defensie moet altijd klaar staan om opdrachten van de regering uit te voeren. Hiervoor trainen militairen vaak in Nederland en mogelijk ook bij u in de buurt. Lees op deze pagina wat u kunt doen bij geluidsoverlast of schade.

Militaire eenheden moeten zich houden aan de wettelijke regels, uitzonderlijke situaties daargelaten. Onvermijdelijk is wel dat u schietgeluiden hoort, op oefenterreinen en daarbuiten. U ziet waarschijnlijk wel eens een legergroen voertuig of een colonne op de openbare weg. Bij oefenactiviteiten in dit ‘publieke domein’ en echt grote verplaatsingen informeert Defensie de relevante autoriteiten, zoals de betrokken gemeenten. Zodat die omwonenden en bezoekers van oefenterreinen vooraf op de hoogte kunnen stellen.

Veiligheid 

Bij alle militaire activiteiten staat veiligheid voorop. Ook probeert Defensie schade te voorkomen. Toch kan er iets misgaan. Alarmeer bij levensbedreigende situaties en ernstige ongevallen altijd 112.

Vragen?

Heeft u vragen over landmachtactiviteiten in uw omgeving? Check de gemeentelijke informatievoorziening of stuur een e-mail naar de sectie communicatie van de landmacht: clas.communicatie@mindef.nl.

Schade?

Hebben militairen schade veroorzaakt? Meld dit bij de afdeling Claims van het ministerie van Defensie. Dat kan per e-mail of telefonisch. Vergeet niet om uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en de schadelocatie te vermelden.

Contactgegevens:

Geluidsoverlast

Het Artillerie Schietkamp ’t Harde (ASK) heeft voor het melden van geluidsoverlast door schietoefeningen op het ASK een rechtstreeks telefoonnummer: (088) 951 62 22.