Oefeningen zorgen voor automatisme

Door te oefenen brengt Defensie militairen van de verschillende krijgsmachteenheden militaire vaardigheden bij. Daarnaast leren zij werken in groepsverband op verschillende niveaus.

Skills en drills

Iedere militair leert bepaalde militaire ‘skills en drills’. Defensie herhaalt tijdens oefeningen praktische vaardigheden en reacties op bevelen. Hierdoor worden het geperfectioneerde automatismen die de militairen onder alle omstandigheden vlekkeloos kunnen uitvoeren.

Defensie oefent militaire vaardigheden ook regelmatig in teamverband. Zo smeedt Defensie individuele militairen tot een op elkaar ingespeelde eenheid.

Inpassen nieuwe ontwikkelingen en teamwork

Ook om andere redenen is oefenen belangrijk. Zo past Defensie nieuwe ontwikkelingen op kennis- en materieelgebied wel of niet in op basis van ervaringen tijdens oefeningen. Denk aan veranderende strategie- en tactiekopvattingen en nieuwe wapensystemen.

Daarnaast versterken oefeningen de onderlinge band en het vertrouwen tussen militairen. Vooral oefeningen onder lichamelijk en geestelijk zware omstandigheden. Dit is goed voor de kwaliteit van de eenheden. Want een effectieve militaire organisatie is onder meer afhankelijk van een goede samenwerking en teamwork.

Oefenen tussen het publiek

Oefeningen vinden regelmatig plaats tussen het publiek. Burgers zien dan bijvoorbeeld patrouillerende militairen, konvooien en overvliegende helikopters en vliegtuigen aan het werk. Defensie wil ook midden in de samenleving staan en de Nederlandse burger laten zien wat ze doet. Ook vergroot Defensie hiermee de kennis van en het begrip voor de organisatie bij de burgers.