Minister ontvangt boek over militaire muziek in Nederland 1819-1923

Minister Ank Bijleveld-Schouten ontving vandaag het 1e exemplaar van het boek ‘Tussen Leger en Maatschappij, Militaire muziek in Nederland 1819-1923’.

Militaire muzikanten toonden bij de overhandiging op het ministerie in Den Haag hun huidige veelzijdigheid. Onder leiding van de vermaarde muziekhistoricus professor Ton Koopman bracht een ensemble van de Marinierskapel 3 historische marsen ten gehore.

Het boek is het proefschrift van voormalig luchtmacht-hoornist John Smit. Die deed uitvoerig onderzoek naar de Nederlandse militaire muziek in de 19e eeuw. Hij keek zowel naar repertoire, instrumentarium als naar sociale en militaire positie.

Positie muzikanten centraal

Toen Koning Willem I een zogenoemd kader-militieleger instelde, waren militaire orkesten en tamboerkorpsen daar een opvallend onderdeel van. In het onderzoek staat de positie centraal van de kapelmeesters en muzikanten. Gekeken is naar de positie die ze innamen binnen de militaire organisatie, maar ook in het burgermuziekleven.

Relatiemanagement en educatie

Nog altijd is de militaire muziek een kenmerkend en fundamenteel onderdeel van (militair) ceremonieel en protocol. Anders dan 2 eeuwen terug zijn de opleiding en de inzetbaarheid veel hoger. Militaire muziek wordt nog altijd ingezet bij staatsceremonieel en militaire gebeurtenissen. Maar tegenwoordig speelt het ook een rol in relatiemanagement en bij educatie en het uiten van waardering voor veteranen.

Het boek telt 480 pagina’s en is verkrijgbaar onder EAN 9789087049157.