Algemene voorwaarden voor het aanvragen van militaire muziek

Voor de inzet van militaire muziek gelden enkele spelregels. Die staan in deze algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de organisator het optreden goed moet voorbereiden. En dat een optreden moet bijdragen aan de goede naam van Defensie.

Wanneer een optreden niet kan doorgaan overleggen beide partijen over een vervangend optreden. Als Defensie reden heeft om een optreden te annuleren, is ze niet verantwoordelijk voor de (gemaakte) kosten.