Historische verzamelingen landmacht

De Koninklijke Landmacht heeft veel traditiekamers en historische verzamelingen. In dit overzicht vindt u informatie en contactgegevens van deze kleine musea.

Let op:

  • De kleine musea zijn niet altijd open. Vraag daarom van tevoren naar de exacte openingstijden.
  • U bezoekt een militair complex. Daar geldt een legitimatieplicht. Vergeet niet uw paspoort of rijbewijs mee te nemen.
Naam Collectie Contact

Historische Collectie Verbindingsdienst

De interactieve expositie vertelt het verhaal van de militaire verbindingen, in tijdsblokken van 50 jaar, van 1800 tot 2050. Behalve een terugblik is het dus ook een blik in de toekomst. Daarnaast bevat de collectie een traditieruimte en de Regimentszaal van het Regiment Verbindingstroepen.

Bernhardkazerne, gebouw C
Barchman Wuytierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Tel: (033) 466 19 33
Naar de website

Dienstvakverzameling Militaire Administratie De verzameling geeft een beeld van het werk van de administrateurs en is ingedeeld in 2 perioden: de administratie voor en na de Tweede Wereldoorlog.

Kamp Soesterberg
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg
Tel.: (033) 421 92 91

Stichting Historische Genieverzameling (Geniemuseum)

Met modellen, foto's, uniformen, kaarten en een collectie mijnen en springmiddelen geeft het museum een fraai overzicht van ruim 250 jaar geniegeschiedenis.

Van Brederodekazerne
Lunettenlaan 201
5263 NT Vught
Tel.: (073) 688 18 67
Naar de website

Historische Verzameling Aan- en afvoertroepen Sinds 1 januari 2017 is de Historische Collectie AAT in Stroe gesloten. De collectie is ondergebracht bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen te Soesterberg.

Kamp Soesterberg
gebouw V20
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg
Tel.: (033) 466 20 43
Naar de website

Historische Verzameling Explosieven Opruimingsdienst De historische verzameling van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) toont de geschiedenis van het opruimen van explosieven, van 1940 tot nu.

Sergeant-majoor Scheickkazerne
Zeisterspoor 19
3769 AP Soesterberg

Historische Verzameling Garderegiment Grenadiers en Jagers De oudste militaire verzameling van Nederland, met onder meer de Koninklijke Militaire Kapel van het garderegiment Grenadiers en Jagers.

Oranjekazerne, gebouw 31
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem
Tel.: (026) 353 33 69

Historische Verzameling Irene Brigade en Garderegiment Fuseliers Prinses Irene De verzameling geeft een helder beeld van de geschiedenis van zowel de Irene Brigade als het latere Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene'. Dit aan de hand van foto's, documenten, wapens, uniformen en uitrustingen.

Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne
Eindhovensedijk 42
5688 GN Oirschot
Tel.: (040) 266 56 65
Naar de website

Historische Verzameling Korps Commandotroepen

De historische verzameling geeft de geschiedenis weer van de Nederlandse commando-eenheden.

Engelbrecht van Nassaukazerne
Parabaan 10
4706 CN Roosendaal
Tel.: (0165) 35 84 41 (bereikbaar elke dinsdag van 9.00 tot 15.00 uur)
Naar de website

Historische Verzameling Korps Nationale Reserve

Naast de rijke geschiedenis van het Korps Nationale Reserve, dat in 1948 werd opgericht richt het museum zich op de voorgangers van de Natres: de Rijksschutterijen (1813-1907) en de Landstormkorpsen (1918-1940). 

Generaal Winkelmankazerne
Otterloseweg 5 6732 BR Harskamp
Voor de actuele openingstijden ga
naar de website

Historische Collectie Bevoorrading & Transport
(voormalige historische verzamelingen Intendance en AAT)

De Intendance was de bevoorradingsdienst van de Koninklijke Landmacht. De verzameling bestaat uit fraaie uniformen, onderscheidingstekens, oude werktuigen, schilderijen, prenten en unieke foto's. De collectie geeft u een duidelijk beeld van 3 eeuwen bevoorrading door Intendance.

Kamp Soesterberg
gebouw V20
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg
Tel.: (033) 466 20 32
Naar de website

Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging

De collectie is een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de grondgebonden Luchtverdediging vanaf 1915 tot de dag van vandaag. En bestaat uit onder meer afweergeschut, zoeklichten, doelvliegtuigen, radarinstallaties, commandocontainers en simulators.

Luitenant-generaal Bestkazerne
Ripseweg 1
5816 AC Vredepeel
Tel.: (0493) 59 88 50
Naar de website

Historische Verzameling Geneeskundige Troepen

De verzameling toont de veranderingen van de geneeskundige verzorging binnen de krijgsmacht. De collectie bevat materiaal dat vroeger aan het front en daarachter in de hospitalen werd gebruikt.
Het museum beschikt over uniformen, foto’s en zeer kleurrijke documentatie van de Geneeskundige Dienst.

Korporaal van Oudheusdenkazerne
Noodweg 37
1213 PW Hilversum
Tel.: (035) 577 42 01
Naar de website

Historische Verzameling Koninklijke Militaire School Een verzameling met materieel en beeldmateriaal.

Leuvenumseweg 88-90
3852 AV Ermelo
(0341) 49 00 99
Naar de Facebookpagina

Historische Collectie Militaire Inlichtingen Dienst De militaire inlichtingendienst verzamelt en verspreidt inlichtingen voor de krijgsmacht. De collectie heeft een expositieruimte van zo'n 130 vierkante meter en een bibliotheek/documentatieruimte van zo'n 56 vierkante meter. De expositie is thematisch ingericht met als hoofdthema het voormalig Warschaupact.

Legerplaats bij Oldebroek gebouw 124
Eperweg 149
8084 HE 't Harde
Tel.: (0525) 65 76 40

Historische Verzameling Regiment Johan Willem Friso

De historische verzameling is vernoemd naar een van de oudste infanterieregimenten: Regiment Johan Willem Friso.
De bezoeker wordt, langs schilderijen, foto's en curiosa, meegenomen door de roemruchte geschiedenis van het regiment.

Johannes Postkazerne
Johannes Postweg 7
7973 JB Darp
Tel.: (0521) 34 72 12
Naar de website

Historische Verzameling Regiment Limburgse Jagers

In de Traditiekamer vindt u een groot aantal uniformen, foto's, prenten, voorwerpen en wapens uit de oprichtingsperiode.
Er is veel informatie te vinden over de diverse Indië-bataljons en de (deels voormalige) parate 16, 17 en 42 Pantserinfanteriebataljons.
Ook komt de band met de provincie Limburg aan bod.

Genm de Ruyter van Steveninckkazerne
Eindhovensedijk 42
5688 GN Oirschot
Naar de website

Historische Verzameling Regiment Van Heutsz

Overzicht van de collectie van de Historische Verzameling Regiment Van Heutsz. Onder meer over de KNIL-periode (1832 - 1950), het Nederlands Detachement Verenigde Naties (Korea, 1950 - 1954), de activiteiten van het Regiment Van Heutsz in de Koude Oorlog (1950 - 1991) en missies in Balkan, Irak, Afghanistan (1995 - heden).

Oranjekazerne Schaarsbergen gebouw 31
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem
Tel.: (026) 353 73 52

Historische Verzameling Stoottroepen

De expositie begint met het ontstaan van de stoottroepen (een infanterieregiment). U een indruk van de bijdrage van de stootgroepen onder meer tijdens de bevrijding van Nederland, de politionele acties in Nederlands-Indië, het optreden in Nieuw-Guinea en voormalig Joegoslavië (de stootgroepen waren toen onderdeel van de Luchtmobiele Brigade).

Johan Willem Frisokazerne
Balkenweg 3
9405 CC Assen
Tel.: (0592) 35 81 63

Historische Collectie Cavalerie
(Cavaleriemuseum)

In het museum komt u meer te weten over het ontstaan, de taken en de middelen van de cavalerie. Onderwerpen als de 'tijd van het paard', de Tachtigjarige Oorlog, de slag bij Waterloo en het optreden binnen het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger komen aan bod.

Bernhardkazerne
Barchman Wuytierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Tel.: (033) 466 10 64
Naar de website

Nederlands Artillerie Museum In het museum komen hoogtepunten uit de artilleriehistorie aan bod. Bijvoorbeeld de uitvinding van buskruit, de ontwikkeling van het achterlaadgeschut en de vervanging van paarden door motortrekkers.

Legerplaats bij Oldebroek
Eperweg 149
8084 HE ’t Harde
Tel.: (0525) 65 73 10
Naar de website

Stichting Historische Collectie Regiment Technische Troepen

De collectie bestaat onder meer uit voertuigen, elektronisch materieel en beeldmateriaal, waaronder een uitgebreid fotoarchief. Teveel foto's om in een keer te laten zien, ze worden daarom regelmatig gewisseld.

Kamp Soesterberg, Gebouw V-15
Zeisterspoor 8
Soesterberg
Tel.: (0889) 56 67 34
Naar de website