Historische verzamelingen landmacht

De Koninklijke Landmacht heeft veel traditiekamers en historische verzamelingen. In dit overzicht vindt u informatie en contactgegevens van deze kleine musea.

Let op:

  • De kleine musea zijn niet altijd open. Vraag daarom van tevoren naar de exacte openingstijden.
  • U bezoekt een militair complex. Daar geldt een legitimatieplicht. Vergeet niet uw paspoort of rijbewijs mee te nemen.
Naam Collectie Contact

Historische Collectie Verbindingsdienst

De Historische Collectie bestaat uit een presentatie waarin naast de geschiedenis van de Verbindingsdienst van het Nederlandse leger ook het verhaal van het militair gebruik van verbindingen wordt verteld. 

Bernhardkazerne, gebouw C
Barchman Wuytierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Naar de website

Dienstvakverzameling Militaire Administratie De verzameling geeft een beeld van het werk van de administrateurs en is ingedeeld in 2 perioden: de administratie voor en na de Tweede Wereldoorlog.

Kamp Soesterberg
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg
Naar de website.

Stichting Historische Genieverzameling (Geniemuseum)

Met modellen, foto's, uniformen, kaarten en een collectie mijnen en springmiddelen geeft het museum een fraai overzicht van ruim 250 jaar geniegeschiedenis.

Van Brederodekazerne
Lunettenlaan 201
5263 NT Vught
Naar de website

Historische Verzameling Aan- en afvoertroepen Let op: sinds 1 januari 2017 is de Historische Collectie AAT in Stroe gesloten. De collectie is ondergebracht bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen te Soesterberg.

Kamp Soesterberg
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg
Naar de website

Historische Verzameling Explosieven Opruimingsdienst De historische verzameling van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) toont de geschiedenis van het opruimen van explosieven, van 1940 tot nu.

Sergeant Majoor Scheickkazerne
Gebouw A2
Het Zeisterspoor 12
3769 AP Soesterberg
Naar de website

Historische Verzameling Garderegiment Grenadiers en Jagers

​Met meer dan 8000 objecten in huis vertelt het museum de rijke en boeiende geschiedenis van het Garderegiment Grenadiers & Jagers. Vanaf het begin in 1829 tot en met nu.

Oranjekazerne, gebouw 31
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem
Naar de website.

Historische Verzameling Irene Brigade en Garderegiment Fuseliers Prinses Irene De verzameling geeft een helder beeld van de geschiedenis van zowel de Irene Brigade als het latere Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene'. Dit aan de hand van foto's, documenten, wapens, uniformen en uitrustingen.

Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne
Eindhovensedijk 42
5688 GN Oirschot
Naar de website

Historische Verzameling Korps Commandotroepen

De historische verzameling geeft de geschiedenis weer van de Nederlandse commando-eenheden.

Engelbrecht van Nassaukazerne
Parabaan 10
4706 CN Roosendaal
Naar de website

Historische Verzameling Korps Nationale Reserve

Naast de rijke geschiedenis van het Korps Nationale Reserve (KNR), dat in 1948 werd opgericht richt het museum zich op de voorgangers van de KNR: de Rijksschutterijen (1813-1907) en de Landstormkorpsen (1918-1940). 

Generaal Winkelmankazerne
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp
Naar de website

Historische Collectie Bevoorrading & Transport
 

De Intendance was de bevoorradingsdienst van de Koninklijke Landmacht. De verzameling bestaat uit fraaie uniformen, onderscheidingstekens, oude werktuigen, schilderijen, prenten en unieke foto's. De collectie geeft u een duidelijk beeld van 3 eeuwen bevoorrading door Intendance.

Kamp Soesterberg
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg
Naar de website

Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging

De collectie is een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de grondgebonden Luchtverdediging vanaf 1915 tot de dag van vandaag. En bestaat uit onder meer afweergeschut, zoeklichten, doelvliegtuigen, radarinstallaties, commandocontainers en simulators.

Luitenant-generaal Bestkazerne
Ripseweg 1
5816 AC Vredepeel
Naar de website

Historische Verzameling Geneeskundige Troepen

De verzameling toont de veranderingen van de geneeskundige verzorging binnen de krijgsmacht. De collectie bevat materiaal dat vroeger aan het front en daarachter in de hospitalen werd gebruikt.
Het museum beschikt over uniformen, foto’s en zeer kleurrijke documentatie van de Geneeskundige Dienst.

Korporaal van Oudheusdenkazerne
Noodweg 37
1213 PW Hilversum
Naar de website

Historische Verzameling Koninklijke Militaire School Een verzameling met materieel en beeldmateriaal.

Leuvenumseweg 88-90
3852 AV Ermelo
Naar de Facebookpagina

Historische Collectie Militaire Inlichtingen Dienst De militaire inlichtingendienst verzamelt en verspreidt inlichtingen voor de krijgsmacht. De collectie heeft een expositieruimte van zo'n 130 vierkante meter en een bibliotheek/documentatieruimte van zo'n 56 vierkante meter. De expositie is thematisch ingericht met als hoofdthema het voormalig Warschaupact.

Legerplaats bij Oldebroek gebouw 124
Eperweg 149
8084 HE 't Harde
 

Historische Verzameling Regiment Johan Willem Friso

De historische verzameling is vernoemd naar een van de oudste infanterieregimenten: Regiment Johan Willem Friso.
De bezoeker wordt, langs schilderijen, foto's en curiosa, meegenomen door de roemruchte geschiedenis van het regiment.

Johannes Postkazerne
Johannes Postweg 7
7973 JB Darp
Naar de website

Historische Verzameling Regiment Limburgse Jagers

In de Traditiekamer vindt u een groot aantal uniformen, foto's, prenten, voorwerpen en wapens uit de oprichtingsperiode.
Er is veel informatie te vinden over de diverse Indië-bataljons en de (deels voormalige) parate 16, 17 en 42 Pantserinfanteriebataljons.
Ook komt de band met de provincie Limburg aan bod.

Genm de Ruyter van Steveninckkazerne
Eindhovensedijk 42
5688 GN Oirschot
Naar de website

Historische Verzameling Regiment Van Heutsz

Overzicht van de collectie van de Historische Verzameling Regiment Van Heutsz. Onder meer over de KNIL-periode (1832 - 1950), het Nederlands Detachement Verenigde Naties (Korea, 1950 - 1954), de activiteiten van het Regiment Van Heutsz in de Koude Oorlog (1950 - 1991) en missies in Balkan, Irak, Afghanistan (1995 - heden).

Oranjekazerne Schaarsbergen gebouw 31
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem
Naar de facebookpagina.

Historische Verzameling Stoottroepen

De expositie begint met het ontstaan van de stoottroepen (een infanterieregiment). U een indruk van de bijdrage van de stootgroepen onder meer tijdens de bevrijding van Nederland, de politionele acties in Nederlands-Indië, het optreden in Nieuw-Guinea en voormalig Joegoslavië (de stootgroepen waren toen onderdeel van de Luchtmobiele Brigade).

Johan Willem Frisokazerne
Balkenweg 3
9405 CC Assen
Naar de website.

Historische Collectie Cavalerie
(Cavaleriemuseum)

In het museum komt u meer te weten over het ontstaan, de taken en de middelen van de cavalerie. Onderwerpen als de 'tijd van het paard', de Tachtigjarige Oorlog, de slag bij Waterloo en het optreden binnen het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger komen aan bod.

Bernhardkazerne
Barchman Wuytierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Naar de website

Nederlands Artillerie Museum In het museum komen hoogtepunten uit de artilleriehistorie aan bod. Bijvoorbeeld de uitvinding van buskruit, de ontwikkeling van het achterlaadgeschut en de vervanging van paarden door motortrekkers.

Legerplaats bij Oldebroek
Eperweg 149
8084 HE ’t Harde
Naar de website

Stichting Historische Collectie Regiment Technische Troepen

De collectie bestaat onder meer uit voertuigen, elektronisch materieel en beeldmateriaal, waaronder een uitgebreid fotoarchief. Teveel foto's om in een keer te laten zien, ze worden daarom regelmatig gewisseld.

Kamp Soesterberg,
Zeisterspoor 8
Soesterberg
Naar de website