Civiel-militaire samenwerking in missiegebieden

Militairen werken in missiegebieden vaak samen met burgers en maatschappelijke organisaties (civiel-militaire samenwerking). Zo kan de missie beter en veiliger verlopen. Bijvoorbeeld doordat de bevolking meer begrip krijgt voor de missie. En omdat militairen zo meer te weten komen over het missiegebied en de lokale cultuur. Daarnaast profiteert de plaatselijke bevolking van hulp bij de wederopbouw.

CIMIC op verschillende vlakken

Reservisten van het 1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI co) werken in missiegebieden op verschillende vlakken samen met bevolking en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld aan het bouwen en onderhouden van de infrastructuur. Aan mensenrechten en gezondheidszorg. Of aan de versterking van het openbare bestuur. De reservisten van 1 CMI co werken samen in netwerken. Elk netwerk heeft zijn eigen specialisme.

Cultuur en educatie

Het netwerk Cultural Affairs & Education bestaat uit reservisten die deskundig zijn op het gebied van cultuur of educatie. Het zijn bijvoorbeeld taal-, land- en volkskundigen of onderwijsspecialisten.

Zij verdiepen zich in de lokale cultuur. Bijvoorbeeld om hun collega’s de plaatselijke gewoontes en gebruiken uit te leggen. Om cultureel erfgoed te beschermen. Of om te helpen bij de bouw van scholen.

Openbaar bestuur

Het netwerk Civil Administration bestaat uit reservisten die gespecialiseerde kennis hebben op het gebied van openbaar bestuur, overheid, politie, justitie en het bestrijden van rampen. Zij zijn van beroep bijvoorbeeld bestuurskundige of jurist.

Deze reservisten worden onder meer betrokken bij het openbaar bestuur of bij de verkiezingen in het missiegebied.

Infrastructuur

De reservisten in het netwerk Civil Infrastructure hebben een civieltechnische achtergrond. Ze hebben bijvoorbeeld specialistische kennis op het gebied van elektrotechniek of bouwkunde.

Zij helpen ontwikkelen in missiegebieden. Bijvoorbeeld bij het bouwen van onder meer waterkrachtcentrales en bruggen. En bij het beschermen van vruchtbare landbouwgrond.

Mensenrechten en gezondheidszorg

Reservisten met uitgebreide kennis van mensenrechten- en volksgezondheidsprojecten vormen het netwerk Humanitarian Affairs. Ze hebben bijvoorbeeld specialistische kennis over de problemen rond vluchtelingenstromen en vluchtelingenkampen of over gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Bij militaire operaties in het buitenland zijn mensenrechten en vluchtelingen- en gezondheidszorg een van de eerste aandachtspunten. De commandant van een missie zal daarom snel een stabiele structuur voor de gezondheidszorg willen maken. Dat doet hij in samenwerking met de lokale bevolking en de officiële autoriteiten.  Zo voorkomen ze de verspreiding van ziekten binnen het crisisgebied.

De reservisten hebben specialistische kennis, die nodig is om een gezondheidszorgsysteem op te zetten. Hetzelfde geldt voor het opzetten van een monitoring- en handhavingssysteem van mensenrechten en vluchtelingenzorg in de fase na een conflict. Op dat moment zijn er nog geen non-gouvernementele organisaties (ngo’s) in het gebied aanwezig.

Economie, werkgelegenheid, landbouw en veeteelt

In het netwerk Economy & Employment werken reservisten van 1 CMI co met kennis van stad en platteland. Bijvoorbeeld landbouwdeskundigen, veeteeltdeskundigen, bedrijfskundigen of it-ers. Het netwerk kan lokale organisaties en burgers adviseren.

In de Afghaanse provincie Uruzgan hebben de landbouw- en veeteeltdeskundigen bijvoorbeeld kleine projecten voor plaatselijke veeboeren opgezet. Zij gaven irrigatieadvies en legden contact met de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de VN.

Vergroot afbeelding Militairen op een bouwput in Irak (2005).
Militairen op een bouwput in Irak (2005).

Ontwikkeling midden- en kleinbedrijf (MKB)

In het netwerk ‘Integrated Development of Entrepreneurial Activities’ (IDEA) werken reservisten van het 1 CMI co. IDEA richt zich vooral op de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in missiegebieden. Het netwerk ondersteunt er de economische wederopbouw. De specialisten van IDEA bieden steun, counseling, advies en training aan lokale (aspirant-)ondernemers. Ze helpen hen bijvoorbeeld hun eigen bedrijf op te starten of uit te bouwen.

Het motto van IDEA is: 'waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten'. Zij hebben ervaring binnen de financiële wereld of het bedrijfsleven. In het dagelijks leven werken ze bijvoorbeeld als manager in het bedrijfsleven, als financieel specialist of als ondernemer.

IDEA-medewerkers moeten kennis kunnen overbrengen, empathie en improvisatietalent hebben, en omgevingsbewust en diplomatiek zijn.