Nader onderzoek naar mortierongeval in Mali in 2016

Het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016 wordt onderworpen aan nader onderzoek. Bij dit noodlottige ongeluk kwamen 2 militairen om het leven en raakte 1 militair zwaargewond. Dit nieuwe onderzoek komt in aanvulling op eerdere rapporten waaronder van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). 

Een externe onafhankelijke commissie onder leiding van Peter den Oudsten is vandaag ingesteld. Samen met 3 commissieleden onderzoekt hij of en hoe eventueel individueel nalatig en/of verwijtbaar handelen kan worden vastgesteld bij de werkwijzen die hebben geleid tot het mortierongeluk. En indien dit het geval is, te beoordelen in hoeverre en op welke wijze hiervan sprake is geweest.

Ook de besluitvorming rond de totstandkoming, invulling en uitvoering van het onderzoek door commissie Van der Veer wordt onderzocht. Deze commissie concludeerde in 2018 dat de bedrijfsveiligheid bij Defensie onvoldoende was.

“Het mortierongeval in Mali heeft diepe sporen achtergelaten. Zowel bij de nabestaanden als binnen onze eigen organisatie. Met de start van dit onafhankelijke onderzoek hoop ik dat we ook de start van een afronding kunnen markeren en dat wij als lerende organisatie vooruit kunnen kijken”, aldus minister Kajsa Ollongren.

Doel onderzoek

Het onderzoek is ingesteld om zoveel mogelijk nog openstaande vragen beantwoord te krijgen. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden en de Kamer. Met het instellen van de commissie wordt ook gehoor gegeven aan de eerdere toezegging van oud-minister Hennis-Plasschaert. Defensie verleent volledige medewerking aan het onderzoek.