Militaire bijdrage Nederland in Bosnië en Herzegovina

Nederland draagt bij aan stabiliteit in de Westelijke Balkan met staffunctionarissen, een inlichtingenteam en mariniers. Zij worden ingezet in de EU-operatie EUFOR (European Union Force) Althea in Bosnië en Herzegovina. 

Mariniers voor het multinationaal bataljon

Nederland heeft een infanteriecompagnie van 150 mariniers naar Bosnië en Herzegovina gestuurd om de veiligheid te waarborgen en de capaciteit van de strijdkrachten daar te verbeteren. De Nederlandse mariniers maken deel uit van een bataljon van ongeveer 500 militairen uit verschillende landen. Het bataljon kan vanuit Camp Butmir in Sarajevo ingezet worden in heel Bosnië en Herzegovina.

Het multinationaal bataljon levert onder andere force protection (beveiliging), kan bij incidenten snel optreden als quick reaction force, ondersteunt trainingen van de strijdkrachten en voert peace support operations uit. Peace support operations zijn bijvoorbeeld patrouilles door heel Bosnië en Herzegovina en crowd en riot control (oproerbeheersing). Door zichzelf te laten zien in het land en bij samenkomsten van grote menigten, schrikt het multinationaal bataljon onruststokers en kwaadwillenden af.

De mariniers blijven 1 jaar in Bosnië en Herzegovina: van oktober 2023 tot oktober 2024. De compagnie wordt aangevuld met medisch en logistiek personeel om voor langere tijd zelfvoorzienend te zijn.

Inlichtingenteam

Sinds juni 2023 is er een inlichtingenteam in Bosnië en Herzegovina aanwezig. Dit inlichtingenteam verzamelt inlichtingen in het land. Met die informatie is de veiligheidssituatie beter te volgen. Het levert daarmee een bijdrage aan het hoofdkwartier van de missie EUFOR Althea op Camp Butmir. De inzet van het inlichtingenteam is gepland tot eind juli 2025.

Staffunctionarissen

Sinds 10 januari 2023 werken 4 staffunctionarissen op het hoofdkwartier van de missie EUFOR Althea op Camp Butmir in Sarajevo. Zij houden zich bezig met de planning en inlichtingen van de missie. Defensie levert deze stafofficieren tot eind juli 2025.

Duur van de missie

EUFOR Althea werd op 25 november 2004 gelanceerd en is de opvolger van de NAVO Implementation Force (IFOR) en NAVO Stabilization Force (SFOR).

Het kabinet verwacht dat de operatie EUFOR Althea langer nodig blijft voor de veiligheid van Bosnië en Herzegovina.