Nederlandse bijdrage Resolute Support

De NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan begon op 1 januari 2015. Doel van de operatie is het verder opbouwen van leger en politie. Zodat die ook op langere termijn de veiligheid kunnen handhaven in het land. Het is een voorwaarde voor het herstel van een rechtsstaat in Afghanistan. Resolute Support volgde de ISAF-missie op.

Luchtopname Mazar-e-Sharif

Mazar-e-Sharif

Nederlandse bijdrage

Nederland levert 100 militairen aan Resolute Support. Het gaat om:

  • adviseurs (circa 10 militairen);
  • medisch personeel (circa 25 militairen);
  • een transporteenheid inclusief beveiliging (circa 30);
  • een logistieke eenheid (20 militairen);
  • stafofficieren (15 militairen)

Militairen van de beveiligingseenheid aan het werk.

Advies hogere functionarissen

De Nederlanders adviseren hogere leger- en politiefunctionarissen. Er is dus geen sprake meer van training op uitvoerend en lokaal niveau zoals tijdens de ISAF-missie. De militairen zijn in het noorden van het land gestationeerd, bij de stad Mazar-e-Sharif. Duitsland heeft in deze regio de leiding over de missie. Ook zijn Nederlanders actief in verschillende staffuncties in de hoofdstad Kabul.

Naast Nederland doen nog 38 andere landen mee aan Resolute Support.

Uitbreiding 60 militairen

Het aantal Nederlandse militairen voor Resolute Support wordt uitgebreid met 60 militairen. Dat zijn vooral special forces die een speciale Afhaanse eenheid in Mazar-e-Sharif trainen en begeleiden. Ze gaan optreden in nauwe samenwerking met Duitsland.