Nederlandse bijdrage Resolute Support

De NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan begon op 1 januari 2015. Doel van de operatie was het verder opbouwen van het Afghaanse leger en de Afghaanse politie, zodat die zelf op langere termijn de veiligheid kunnen handhaven in het land. Resolute Support volgde de ISAF-missie op en eindigde september 2021. De laatste Nederlandse militairen keerden in juni 2021 terug.

Vergroot afbeelding Luchtopname Mazar-e-Sharif.
Mazar-e-Sharif.

Nederlandse bijdrage

Nederland leverde ongeveer 230 militairen aan Resolute Support. Het ging om:

  • adviseurs;
  • medisch personeel;
  • een transporteenheid inclusief beveiliging;
  • een logistieke eenheid;
  • stafofficieren;

Onder hen 80 militairen die eind april 2021 extra werden ingevlogen voor de NAVO-missie.

Vergroot afbeelding 2  bewapende militairen van de beveiligingseenheid.
Militairen van de beveiligingseenheid aan het werk.

Advies hogere functionarissen

De Nederlanders adviseerden hogere leger- en politiefunctionarissen. Er was geen sprake meer van training op uitvoerend en lokaal niveau zoals tijdens de ISAF-missie.

De militairen waren bij de stad Mazar-e-Sharif in het noorden van het land gestationeerd. Duitsland leidde de missie in deze regio. De laatste Duitse militairen keerden ook in juni 2021 terug.

In de hoofdstad Kaboel waren ook Nederlanders actief in verschillende staffuncties.

Training special forces

Tot eind april 2021 trainden en begeleidden Nederlandse special forces 3 jaar lang een speciale Afghaanse eenheid in Mazar-e-Sharif. Ze traden op in nauwe samenwerking met Duitsland.

Extra beveiliging bij vertrek

Voor de Nederlandse terugkeer vertrokken 9 extra militaire specialisten naar Afghanistan. Samen met het logistieke personeel zorgden zij voor de zogeheten redeployment van de Nederlandse militairen en het materieel. Daarnaast werden eerder al 80 extra militaire beveiligers ingevlogen.

De extra beveiliging was nodig vanwege de verstreken deadline die de Taliban stelde. Van de Taliban moesten op 1 mei alle westerse militairen uit Afghanistan zijn teruggetrokken. De aanwezigheid van westerse militairen na deze datum werd door de Taliban gezien als een schending van het akkoord dat zij sloten met de Verenigde Staten. Zodoende beschouwden de Taliban vanaf 1 mei alle westerse militairen in Afghanistan als een legitiem doelwit.

Einde aan missie

De Nederlandse militaire inzet in Afghanistan stopte na bijna 20 jaar door het besluit van de NAVO om de missie Resolute Support op 11 september 2021 te stoppen.

Naast Nederland deden nog 38 andere landen mee aan Resolute Support.