Nederlandse bijdrage Resolute Support

De NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan begon op 1 januari 2015. Doel van de operatie is het verder opbouwen van leger en politie. Zodat die ook op langere termijn de veiligheid kunnen handhaven in het land. Het is een voorwaarde voor het herstel van een rechtsstaat in Afghanistan. Resolute Support volgde de ISAF-missie op.

Luchtopname Mazar-e-Sharif.
Mazar-e-Sharif.

Nederlandse bijdrage

Nederland levert ongeveer 160 militairen aan Resolute Support. Het gaat om:

  • adviseurs;
  • special forces;
  • medisch personeel;
  • een transporteenheid inclusief beveiliging;
  • een logistieke eenheid;
  • stafofficieren;
2  bewapende militairen van de beveiligingseenheid.
Militairen van de beveiligingseenheid aan het werk.

Advies hogere functionarissen

De Nederlanders adviseren hogere leger- en politiefunctionarissen. Er is dus geen sprake meer van training op uitvoerend en lokaal niveau zoals tijdens de ISAF-missie.
De militairen zijn in het noorden van het land gestationeerd, bij de stad Mazar-e-Sharif.

Special forces

Verder trainen en begeleiden Nederlandse special forces een speciale Afghaanse eenheid in Mazar-e-Sharif. Ze treden op in nauwe samenwerking met Duitsland.
Duitsland heeft in deze regio de leiding over de missie. Ook zijn Nederlanders actief in verschillende staffuncties in de hoofdstad Kabul.

Naast Nederland doen nog 38 andere landen mee aan Resolute Support.