Geen Marinedagen in 2025

Er zijn geen Marinedagen in 2025. De eerstvolgende editie staat nu gepland voor 2027.
 

Vergroot afbeelding De laatste Marinedagen in 2023.
De laatste Marinedagen in 2023.

De bedoeling was de Marinedagen in Den Helder begin juli 2025 te houden. Andere activiteiten leggen echter teveel beslag op de zeemacht. Het gaat daarbij om schepen en marinierseenheden die worden ingezet voor operaties en oefeningen. Ook verwacht het krijgsmachtdeel volgend jaar rond de zomer een bijdrage te moeten leveren aan de veiligheid rond de NAVO-top in Den Haag. 

Het personeelsfeest, de scholierendag en de Veteranendag gaan wel door in dezelfde periode. Daarover volgt volgend jaar meer informatie.