Wie is eindverantwoordelijk voor het luchthavenbesluit van militaire vliegbases

De staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn eindverantwoordelijk voor een luchthavenbesluit van een militaire luchthaven.