Wat staat er in een milieueffectrapportage (MER)?

Een milieueffectrapportage (MER) is onderdeel van een luchthavenbesluit. In de milieueffectrapportage staat welke gevolgen de luchthaven heeft op het milieu. Een onafhankelijke partij van buiten Defensie onderzoekt dit in de omgeving van de vliegbasis.

Het onderzoek wordt zo gedaan dat alle mogelijke gevolgen worden meegenomen. Denk aan geluidsbelasting, veiligheid van het luchtverkeer en luchtkwaliteit. Maar ook natuur en gezondheid, geluid vanaf de grond, trillingen, de bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap, ecologie, ruimtelijke kwaliteit en wegverkeer.

In de milieueffectrapportage komt ook te staan hoe schade aan het milieu wordt goedgemaakt.