Wat is de COVM?

De voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit gebeurt in de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). Volgens de Wet luchtvaart moet deze commissie bestaan en heeft het 2 belangrijke taken:

  1. overleg;
  2. voorlichting en advies over milieu (vaak geluid) rondom de militaire luchthavens.

In de COVM zitten mensen die spreken namens Provincie, Rijksvastgoedbedrijf, Defensie, regionaal bestuur (gemeenten), milieuorganisaties en omwonenden. De COVM adviseert de minister of staatssecretaris van Defensie voordat er een luchthavenbesluit komt.

Jaarlijks vinden er minimaal 2 officiële COVM-vergaderingen plaats. U kunt als belangstellende deze vergaderingen bezoeken.