Voorzitter aangesteld voor overleggen luchthavenbesluit Gilze-Rijen

Goed overleg tussen Defensie, gemeente en omwonenden is nodig om tot een gedragen luchthavenbesluit voor Vliegbasis Gilze-Rijen te komen. René Peerenboom is daarom aangesteld als voorzitter van deze overleggen. Hij treedt op als onafhankelijke externe procesbegeleider.

Vergroot afbeelding Een Chinook-transporthelikopter tijdens een oefening vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen. Hier is ook het Defensie Helikopter Commando gestationeerd.
Een Chinook-transporthelikopter tijdens een oefening vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen. Hier is ook het Defensie Helikopter Commando gestationeerd.

Begin vorig jaar, februari 2020, bezocht staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser omwonenden van de vliegbasis. Zij liet toen al weten aan een aantal bezwaren van bewoners en bestuurders tegemoet te willen komen. Die maatregelen en voornemens werden verwelkomd als een positieve stap. Er werd door wethouder Sandra Diepstraten ook aangedrongen op het inschakelen van een onafhankelijke voorzitter die aan verdere overleggen leidinggeeft.

Samen met de gemeente en de bewoners heeft de staatssecretaris de heer Peerenboom gevraagd deze taak per 1 januari 2021 op zich te nemen. Als onafhankelijke voorzitter bevordert hij de totstandkoming van een proces dat door de deelnemers als open en constructief wordt ervaren. Zo versterkt hij het vertrouwen tussen de partijen en werkt hij samen met de deelnemers aan een gedragen luchthavenbesluit. Hij houdt periodiek de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) op de hoogte over de voortgang.

Niet onbekend met luchthavenbesluiten

Voor Peerenboom zijn luchthavenbesluiten niet nieuw. Hij was als wethouder van de gemeente Uden (2006-2018) direct betrokken bij de voorbereidingen van de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit Volkel. Ook was hij vicevoorzitter van de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Volkel (2006-2014).

Sinds 2018 is hij Regiomanager van Regio Noordoost Brabant, waarin 17 gemeenten en 2 waterschappen samenwerken aan regionale opgaven op het gebied van mobiliteit, duurzame leefomgeving en economie.