Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Milieueffectrapportage Luitenant-generaal Bestkazerne / Militaire luchthaven De Peel

Defensie bereidt een zogenoemd luchthavenbesluit voor om vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen. Voor dit Luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapport. Deze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau biedt de basis voor dit milieueffectrapport. En voor eventuele vergunningen die Defensie moet aanvragen volgens de Wet natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Reactietermijn gesloten

U kon tot 21 augustus 2019 uw mening geven over deze conceptnotitie.