Wat is het Korps Mariniers?

Amfibische en speciale operaties. Dat is het belangrijkste werk van de mariniers. Het betekent dat de maritieme lichte infanterie-eenheden kunnen optreden op zee, land en de grens hiervan. Van oorlogvoering en humanitaire hulpverlening, tot geheime verkenningen en terreurbestrijding. Ook onderscheidt het korps zich door zijn expertise op het gebied van oorlogvoering in rivierdelta´s (riverine) en onder arctische, bergachtige en woestijnomstandigheden.

Video: Korps Mariniers

Het Korps Mariniers draagt bij aan vrede en veiligheid op en vanuit zee. Mariniers kunnen snel wereldwijd worden ingezet, ook onder moeilijke geografische en klimatologische omstandigheden. In een onzekere wereld heeft de Nederlandse krijgsmacht behoefte aan snel inzetbare eenheden. Marinierseenheden zorgen samen met oorlogsschepen voor de gevechtskracht van de Koninklijke Marine. Inzetbaar voor, tijdens of na crisissituaties, waaronder gewapende conflicten, terrorismebestrijding en rampen. Ze werken vanaf marineschepen of zelfstandig aan land. Zo wijd de wereld strekt.

Mariniers zijn inzetbaar tot en met het hoogste geweldsniveau. Ter land, ter zee en vanuit de lucht. Ook voor complexe en speciale operaties. Van woestijn, jungle, berg- en poolgebieden tot aan dichtbevolkte steden. Gevormd door de korpswaarden verbondenheid, kracht en toewijding vertrouw je als marinier in moeilijke situaties op jezelf, je buddy en je team. Als de opdracht gegeven is gaat een marinier aan de slag om die tot een succesvol einde te brengen. Er is meestal geen weg terug. Achter hen ligt de zee. Voor hen de vijand. Al meer dan 350 jaar. En ook in de toekomst.

Amfibische operaties en landinwaarts

Mariniers zetten onder de zwaarste omstandigheden, in korte tijd en met weinig middelen een missie neer. In totaal telt het Korps Mariniers zo’n 2.300 man die altijd klaarstaan om overal ter wereld de Nederlandse belangen te beschermen. Dit komt tot uitdrukking in de eeuwenoude wapenspreuk Qua Patet Orbis, Zo wijd de wereld strekt.

Oorsprong

Het Korps Mariniers vindt zijn oorsprong in de Gouden Eeuw, grofweg de 17e eeuw. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte op vlakken als wetenschap, kunst en handel een bloeiperiode door. De wereldwijde handel bracht de Republiek wel voortdurend in conflict met de grootmachten Engeland en Spanje.

Vergroot afbeelding Mariniers demonstreren een amfibische aanval vanuit landingsvaartuigen.
Een amfibische aanval vanuit landingsvaartuigen.

Soldaten met zeebenen

Het belang van de wereldwijde handel zorgde voor de noodzaak van wereldwijde verdediging. Raadspensionaris Johan de Witt en admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter zagen het nut van een permanente groep ‘soldaten met zeebenen’. Dit in plaats van de landsoldaten die in bepaalde situaties over de vloot werden verspreid.

Dit inzicht leidde op 10 december 1665 tot de oprichting van een regiment scheepssoldaten, onder leiding van luitenant-kolonel Willem Joseph baron van Ghent. Het Korps Mariniers stamt af van dit door Van Ghent geleide regiment. Het werkterrein van het korps lag aanvankelijk vooral op de vloot, maar later ook in de koloniën.

Vandaag de dag

De inzet van de mariniers varieert tegenwoordig van oorlogsvoering en training, tot (natuur)rampenbestrijding en humanitaire hulpverlening. Het ene moment is de marinier aan het vechten en kort daarna verleent hij hulp, handhaaft hij orde of traint hij buitenlandse militairen. Dit vraagt om de vaardigheid snel te kunnen schakelen tussen de rol van strijder, trainer, ordebewaker en hulpverlener.

Vergroot afbeelding Uitdelen van hulpgoederen.
Mariniers verlenen hulp na aardbeving, Haïti 2010.

Samenwerking

Het Korps Mariniers is onlosmakelijk verbonden met de Koninklijke Marine. Ook werkt het samen met civiele en militaire partners in binnen- en buitenland.

Sinds 1973 zijn de mariniers ingebed in de United Kingdom-Netherlands Landing Force (UK/NL Landing Force). In deze amfibische eenheid werkt het Korps Mariniers nauw samen met de Engelse Royal Marines. De eenheid is onderdeel van de Joint Expeditionary Forces. Hiermee leveren onder andere Engeland en Nederland een gezamenlijke bijdrage aan de op te richten ‘flitsmacht’ van de NAVO.

In Nederland maken mariniers deel uit van het stelsel van speciale eenheden om Nederland te beschermen tegen terrorisme. Binnen de Dienst Speciale Interventies (DSI) werken zij bijvoorbeeld nauw samen met politie en marechaussee.