Opleidingen van het Korps Mariniers

De basis voor het Korps Mariniers ligt in de opleidingen. Met name in de basisopleidingen worden de toekomstige marinier, onderofficier en officier opgeleid en gevormd.

Video: Van burger tot marinier

Van burger tot marinier

Vergroot afbeelding Mariniers in actie in de woestijn.
Schietoefening in Californische Mojavewoestijn.

EMV Marns

Om marinier te worden, moet iedereen de Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns) doorlopen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Hier leer je de militaire basisvaardigheden en denken en werken als een marinier. Een speciale amfibische training op de Joost Dourleinkazerne op Texel maakt de aankomend marinier amfibisch inzetbaar.

Korporaalsopleiding

Voor onderofficieren korporaals is er de Korporaalsopleiding. De opleiding ontwikkelt en toetst leidinggevende kwaliteiten en inhoudelijke kennis van praktische zaken.

POTOM

Om officier bij de mariniers te kunnen worden, moet de Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) worden doorlopen. Deze duurt 11 maanden. Aspirant-officieren moeten bewijzen te beschikken over leiderschapskwaliteiten, tactische vaardigheden, uithoudingsvermogenĀ  en fysieke kracht. Een officier moet onder extreme (oorlogs)omstandigheden een peloton kunnen leiden en de eisen zijn dus hoog.

Vergroot afbeelding Een POTOM-groep arriveert aan het einde van de opleiding op de Van Ghentkazerne in Rotterdam voor de baretuitreiking.
Een POTOM-groep op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Bakermat

Het zijn alle 3 opleidingen waarin vorming een dominante rol speelt, naast het aanleren van kennis en vaardigheden. Het Mariniers Opleidingscentrum is de bakermat voor het Korps Mariniers en bevindt zich op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Specialistische en special forces opleidingen

Naast de basisopleidingen kent het Korps Mariniers verschillende vervolgopleidingen waarin mariniers worden opgeleid tot specialist en special forces.

Een marinier kan zich bijvoorbeeld specialiseren tot (amfibische) bootbestuurder, sniper (scherpschutter) of verbindelaar (militaire ICT-specialist). Voor special forces zijn dit de opleidingen tot maritime special forces operator (algemeen), mountain leader (militaire berggids) en kikvorsman (onderwaterspecialist). Deze opleidingen zijn niet voor iedere marinier weggelegd en worden tot de zwaarste militaire trainingen ter wereld gerekend.