Opleidingen van het Korps Mariniers

De basis voor het Korps Mariniers ligt in de opleidingen. Met name in de elementaire (basis) opleidingen worden de toekomstige marinier, onderofficier en officier opgeleid en gevormd.

Mariniers in actie in de woestijn

Schietoefening in Californische Mojavewoestijn.

EVO

Om marinier te worden, moet iedereen de elementaire vakopleiding (EVO) doorlopen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Hier leer je de militaire basisvaardigheden en denken en werken als een marinier. Een speciale amfibische training op de Joost Dourleinkazerne op Texel maakt de aankomend marinier amfibisch inzetbaar.

VVO

Voor onderofficieren korporaals is er de voortgezette vakopleiding (VVO). De opleiding ontwikkelt en toetst leidinggevende kwaliteiten en inhoudelijke kennis van praktische zaken.

POTOM

Om officier bij de mariniers te kunnen worden, moet de Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) worden doorlopen. Deze duurt 11 maanden. Aspirant-officieren moeten bewijzen te beschikken over leiderschapskwaliteiten, tactische vaardigheden, uithoudingsvermogen  en fysieke kracht. Een officier moet onder extreme (oorlogs)omstandigheden een peloton kunnen leiden en de eisen zijn dus hoog.

Een POTOM-groep arriveert aan yhet einde van de opleiding op de Van Ghentkazerne in Rotterdam voor de baretuitreiking.

Een POTOM-groep op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Bakermat korps

Het zijn alle 3 opleidingen waarin vorming een dominante rol speelt, naast het aanleren van kennis en vaardigheden. Het Mariniers Opleidingscentrum is de bakermat voor het Korps Mariniers en bevindt zich op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Ook voorziet het de operationele eenheden van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Denk aan kennis over commandovoering, manoeuvreren, wapensystemen, en beschermingsmaatregelen.

Mountain Leaders van het Korps Mariniers op een barre oefening in Zwitserland

Certificeringstraining optreden in een hooggebergte.

Specialistische en special forces opleidingen

Naast de basisopleidingen kent het Korps Mariniers verschillende vervolgopleidingen waarin mariniers worden opgeleid tot specialist en special forces.

Een marinier kan zich bijvoorbeeld specialiseren tot (amfibische) bootbestuurder, sniper (scherpschutter) of verbindelaar (militaire ICT-specialist). Voor special forces zijn dit de opleiding tot maritime special forces operator (algemeen), mountain leader (militaire berggids) en special forces underwater operator (kikvorsman). Deze opleidingen zijn niet voor iedere marinier weggelegd en worden tot de zwaarste militaire trainingen ter wereld gerekend.