Parachutisten van het KCT

Militairen van het Korps Commandotroepen (KCT) kunnen verschillende soorten parachutesprongen uitvoeren. Van grote of juist kleine hoogte of in het donker. Zij leren dit op de Defensie Para School (DPS), aangestuurd door het KCT. De DPS verzorgt alle parachuteopleidingen voor de krijgsmacht.

Sprongen van lage hoogten (400 meter)

De commando’s van het KCT maken drops van lage hoogten (400 meter). Dat doen ze met een ronde parachute, die met een lijn aan het vliegtuig vast zit. De parachute opent als de commando uit het vliegtuig springt. Na de grondtraining volgen 8 praktijksprongen. Daarvan zijn er 3 met rugzak en wapen, waarvan 1 bij nacht.

Vrije val (vanaf 4,5 kilometer hoogte)

In de vrijevalopleiding leren commando’s van het KCT springen vanaf 4,5 kilometer hoogte. Ze maken daarbij een vrije val van 40 tot 60 seconden. Ze trainen voor de vrije val onder meer in een windtunnel. Het praktijkgedeelte duurt 2 weken ze minimaal 20 sprongen maken. Daar zitten meerdere nachtelijke sprongen met volledige bepakking bij.

In de voortgezette vrijevalopleiding leren de commando’s springen in een groep, bij nacht en van grote hoogte. Ze landen daarbij met de groep zo dicht mogelijk bij elkaar, zo nodig op onbekend terrein. Ze gebruiken daarbij GPS-navigatiesystemen.

Springen van grote hoogten (10 kilometer)

Speciaal geselecteerde commando’s kunnen parachutesprongen maken van grote hoogten. Op een hoogte van 10 kilometer kun je niet springen zonder zuurstofmasker. Ze krijgen daarom een zuurstofopleiding. Er zijn 2 soorten sprongen van grote hoogten. Het soort waarbij de parachute meteen open gaat, en die waarbij de commando eerst een lange vrije val maakt.

  • High Altitude High Opening (HAHO). Na een aantal seconden opent de commando de parachute. In een glijvlucht tot 45 minuten kan hij tot 60 kilometer afleggen. Zo kan hij ongemerkt vijandelijk gebied binnendringen.
  • High Altitude Low Opening (HALO). De commando opent zijn parachute pas op het laatste moment. Hij maakt een vrije val van meer dan 2 minuten. Zo kan hij dichterbij het doel springen zonder dat het vliegtuig in het bereik van afweergeschut komt.

Overige parachutespecialismen

Commando’s van het KCT leren ook andere parachutespecialismes op de DPS. Deze school biedt onder meer:

  • para-instructeursopleiding;
  • oxygenmasteropleiding (voor instructeurs);
  • tandemmasteropleidingen (niet para-opgeleid personeel, zoals een arts, in te zetten);
  • zware lastopleiding (springen met een last tot 120 kilo);
  • tandem zware last (met lasten tot 225 kilo);
  • vrijevalinstructeursopleiding;
  • parachuteherstelleropleiding (DPS repareert eigen parachutes);
  • parachutepakkeropleiding (inpakken).