Speciale operaties KCT

Het Korps Commandotroepen (KCT) voert speciale operaties uit. Dat zijn vooral operaties in een gebied dat niet onder controle is van eigen eenheden. Het gaat om operaties met een strategisch of operationeel belang.

Voorbeelden van speciale operaties

Speciale operaties kunnen op zichzelf staan. Ze kunnen ook een andere (standaard) operatie ondersteunen of deel zijn van een crisisbeheersingsoperatie. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • waarnemingsopdrachten en verkenningsopdrachten;
 • vijandelijke doelen aanvallen met hinderlagen, overvallen of sabotage;
 • gegijzelde burgers of militairen bevrijden;
 • terreur bestrijden in crisisgebieden;
 • evacuaties uitvoeren;
 • lasergestuurde munitie besturen.

Er zijn 3 soorten speciale operaties: speciale verkenningen, offensieve acties en militaire steunverlening en afgeleide taken.

Speciale verkenningen (special reconnaissance)

Tijdens speciale verkenningen verzamelen commando’s van het KCT informatie. Het gaat om gedetailleerde informatie:

 • als voorbereiding op een missie;
 • over belangrijke militaire en civiele doelen;
 • over het operationele gebied en het gebied daaromheen;
 • over militair belangrijke objecten in vijandelijk of onbekend gebied.

Offensieve acties (direct action)

Commando’s van het KCT zijn getraind in aanvallende acties. Ze kunnen korte aanvallen, overvallen en andere offensieve acties uitvoeren. Daarbij:

 • vallen ze hoogwaardige doelen aan;
 • saboteren ze belangrijke installaties, verbindingen of wegen;
 • vinden ze bepaalde personen en nemen die gevangen of bevrijden ze juist;
 • veroveren, vernietigen en neutraliseren ze belangrijke voorzieningen of uitrusting;
 • eindgeleiding van lasergeleide munitie voor precisiebombardementen.

Militaire steunverlening (military assistance) en afgeleide taken

Commando’s van het KCT verlenen steun aan eigen of bevriende buitenlandse eenheden. Dat doen ze ook door opleidingen en advies te geven. Tijdens vredestijd, bij spanningen of tijdens crisis- of oorlogstijd. Afgeleide taken zijn:

 • combat search en rescue;
 • contra-terrorisme (internationaal);
 • evacuaties;
 • opstanden bestrijden of onderdrukken (Counter insurgency (COIN));
 • Nederlandse burgers bevrijden uit een gijzelingssituatie (Hostage Release Operations (HRO)).