Invictus Games

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten. Ondanks hun handicap willen en kunnen ze nog veel, zoals op hoog niveau sporten. Ze voelen zich ‘invictus’ oftewel: onoverwinnelijk. Nederland vaardigt 30 sporters af naar de Invictus Games. De spelen vinden van 23 tot 30 september plaats in Toronto (Canada).

Video: terugblik Invictus Games 2016

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.