Interventieteam Defensie

Het Interventieteam Defensie is een meldpunt voor Defensiepersoneel. Hier kunnen problemen op de werkvloer worden gemeld, waar geen oplossing voor komt of antwoorden uitblijven. Het Interventieteam Defensie gaat dan op zoek naar de oorzaak en waar mogelijk een snellere afhandeling.

Meldingen

Over elk onderwerp kan een melding worden gemaakt. Denk aan vastgoed en infrastructuur (legering, werkplekken), facilitaire dienstverlening, kleding en uitrusting, ICT en personeelszaken.

Voor onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden, chroom-6 of integriteitsmeldingen heeft Defensie andere meldpunten. Het team kan er wel voor zorgen dat de vraag op het juiste adres terechtkomt.

U kunt de meldingen en wat Defensie met die meldingen heeft gedaan opvragen bij het Interventieteam.

Contact

Het interventieteam Defensie is op werkdagen telefonisch te bereiken via het telefoonnummer (088) 950 23 07.  Of via onderstaand formulier.

Contactformulier Interventieteam Defensie

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens alleen om uw melding te behandelen. Daarna worden ze vernietigd. Uw informatie deelt Defensie niet met anderen.

Akkoordverklaring(verplicht)