Interventieteam binnen Defensie

Binnen Defensie is veel onvrede over bijvoorbeeld uitrusting, werkplek en legering. Daarom startte in oktober 2018 het Interventieteam Defensie dat zoekt naar antwoorden en snelle oplossingen. De resultaten verschijnen op defensie.nl.

Defensie richtte het interventieteam op omdat problemen nu vaak lang blijven steken in complexe processen of bureaucratie. Of omdat er onduidelijkheid bestaat over de afhandeling. Ook verbeteringen die met het extra budget voor de krijgsmacht mogelijk zijn, laten vaak lang op zich wachten. Dit zorgde er al enkele keren voor dat Defensiepersoneel als noodgreep de stap naar de media of advocaat maakte.

Kleding, werk en legering

Het interventieteam Defensie richt zich vooral op de persoonlijke uitrusting van militairen en de werkplek en legering.

Voor onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden, chroom-6 of integriteitsmeldingen heeft Defensie andere ingangen voor haar personeel. Het team kan er wel voor zorgen dat de vraag op het juiste adres terecht komt.

Bellen of e-mailen

Het interventieteam Defensie is op werkdagen telefonisch te bereiken via (070) 318 80 00, intern via *06-50 18 80 00. Een e-mail sturen kan ook, naar interventieteamdefensie@mindef.nl.