Interventieteam Defensie

Interventieteam Defensie

Het Interventieteam Defensie is een meldpunt voor Defensiepersoneel. Hier kunnen zij problemen op de werkvloer melden waar geen oplossing voor komt. Het Interventieteam Defensie gaat dan op zoek naar een snelle afhandeling.

Meldingen

Defensie richtte het interventieteam op omdat veel problemen lang bleven steken in complexe processen of bureaucratie. Dit zorgde er al enkele keren voor dat Defensiepersoneel als noodgreep naar de media of een advocaat stapte.

Over elk onderwerp kan een melding worden gemaakt. Meldingen gaan meestal over vastgoed en infrastructuur (legering, werkplekken), facilitaire dienstverlening, kleding en uitrusting, ICT en personeelszaken.

Voor onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden, chroom-6 of integriteitsmeldingen heeft Defensie andere meldpunten voor haar personeel. Het team kan er wel voor zorgen dat de vraag op het juiste adres terechtkomt.

U kunt de meldingen en wat het Defensie met die meldingen deed opvragen bij het Interventie Defensie.

Bellen of e-mailen

Het interventieteam Defensie is op werkdagen telefonisch te bereiken via (070) 318 80 00. Een e-mail sturen kan naar interventieteamdefensie@mindef.nl.