Zakelijke en sociale integriteit

Defensie verstaat onder integriteit het recht doen aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt. Defensie maakt onderscheid tussen zakelijke en sociale integriteit.

Zakelijke integriteit

Zakelijke integriteit gaat om moreel (on)juist gedrag van medewerkers ten opzichte van de organisatie. Denk hierbij aan het hebben van nevenwerkzaamheden, het aannemen van geschenken of de inhuur van (ex-)medewerkers. Voorbeelden van niet integer gedrag zijn fraude, corruptie of oneigenlijk gebruik van bevoegdheden.

Sociale integriteit

Sociale integriteit richt zich op het signaleren en voorkomen van ongewenst gedrag. Denk daarbij aan pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Bij sociale integriteit gaat het dus om de omgang van medewerkers ten opzichte van elkaar. Maar ook ten opzichte van mensen buiten Defensie. In die omgang moet respect de basis vormen. Een praktijkvoorbeeld is seksuele intimidatie van vrouwelijke militairen.