Veiligheid Innovatie Competitie (VIC2019)

Hoe kunnen we de Rotterdamse haven nog veiliger maken? Daarover ging de Veiligheid Innovatie Competitie 2019 (VIC) met als thema 'Smart Harbour Rotterdam'. De VIC is een landelijke competitie voor het MKB-Nederland en startups.

Voor een veilige toekomst van de Rotterdamse haven is het belangrijk dat de veiligheidsketen succesvol met elkaar samenwerkt, en onderling informatiestromen deelt en combineert.

De 42 kilometer aan havengebied in Rotterdam is een uiterst dynamische omgeving. Digitale informatiestromen spelen een belangrijke rol om de beste haven van Europa te blijven. Juist de dynamiek in digitale ontwikkelingen vormt op het gebied van veiligheid een uitdaging voor de veiligheidspartners (dat zijn de politie, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, de brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Met allerlei geavanceerde technologische toepassingen en innovaties maken zij de haven al steeds veiliger.

Winnaar

Embedded Acoustics won op 4 juli de finale van de Veiligheid Innovatie Competitie2019. Het bedrijf bedacht een ‘slimme tag’, een soort sticker voor op een container, die informatie doorgeeft wat er met de laadkist gebeurt. Het registreert onder meer of de container wordt verplaatst of opengemaakt. Volgens de jury is het idee praktisch en relatief snel in te voeren. De winnaar krijgt € 200.000 om het innovatieve idee tot een werkend prototype of methode uit te werken.

In de finale

De andere 4 finalevoorstellen:

  • Een prototype voor het veilig delen van informatie tussen de veiligheidspartners dankzij een cryptografische code.
  • Een alarmeringssysteem koppelt sensoren. Het voorziet meldkamers, first responders  en veiligheidsdiensten zo van actuele informatie over een situatie ter plekke. Hierbij wordt gebruik gemaakt van datamining en artificial intelligence.
  • Een datamodel verbetert de interactie tussen systemen en veiligheidspartners in de haven van Rotterdam. Asset Dynamics zorgt voor samenhang.
  • Distributed ledger technology (DLT) en artificial intelligence koppelen informatie en databases van de veiligheidspartners in de haven van Rotterdam. Zo zijn potentiele dreigingen snel te signaleren. DLT is een digitaal grootboek waarbij alle deelnemers altijd gelijktijdig over dezelfde digitale gegevens beschikken. Er is geen centrale beheerder of gecentraliseerde gegevensopslag. Blockchain is een vorm van DLT.

Over de competitie

De Veiligheid Innovatie Competitie is een manier om nieuwe oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. Het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee dagen ondernemend Nederland uit met  innovatieve ideeën te komen. Voorgaande edities van de VIC leidden tot creatieve oplossingen voor onder meer slimme toegangscontrole en intelligente datavisualisatie.