Slimme ‘kazerne’ Ede in trek

Zo’n 400 belangstellenden zijn zaterdag een kijkje komen nemen op het Defensiecomplex Ede-Driesprong. Het terrein van de Fieldlab SmartBase in aanbouw was opengesteld. Dit om te laten zien wat Defensie in deze Nationale Klimaatweek kan doen om in de toekomst de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

“En dat is heel wat”, zegt majoor Xander Beks, trajectbegeleider Programma Energietransitie Defensie. Tot groot genoegen van de bezoekers, lieten hij en collega majoor Gerben Seevinck dat zien door met de elektrisch aangedreven Easy Rider en de E-Quad verantwoord door het modderige terrein te scheuren.

Experimenteren

Deze quad en scooter kunnen deel gaan uitmaken van de militaire basis van de toekomst, die in Ede wordt opgebouwd. Defensie, kennisinstituten en het bedrijfsleven krijgen daar de gelegenheid om in een veilige omgeving te experimenteren. De soms wat versnipperde afdelingen bij Defensie kunnen daar hun kennis en initiatieven delen om een energie-neutrale basis van de toekomst te bouwen.

Ecosysteem

Het is bepaald geen gemakkelijke klus, weet kolonel Alain Schoonderbeek, commandant Innovatie Landmacht.  “We werken hier aan zowel energietransitie als aan circulair bouwen. Dat vraagt veel energie van onze zijde: voor ons blijft de uitvoerbaarheid van onze taken en de veiligheid van onze militairen op één staan.”

De samenwerking in het zogenoemde gouden ecosysteem moet de ontwikkeling van innovatieve oplossingen versnellen, zegt hij. “Samen innoveren we met meer kracht, meer impact en krijgen we de innovatieve oplossingen die we morgen nodig hebben in het landoptreden.”

Bekijk de video over zonne-energie op Facebook van het ministerie Defensie.